Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Artsen die geconventioneerd zijn van 15 februari t.e.m. 31 december 2023, komen in aanmerking voor een bedrag van € 1.045,32.

Wat houdt deze premie in?

Via een premie krijgen geconventioneerde zorgverleners met een ambulante praktijk een extra financiële incentive. De stijgende werkingskosten (bv. de stijgende energieprijzen) raken ook de zorgverstrekkers. De federale regering besloot bij de opmaak van de begroting 2023 om in dit kader een extra steunmaatregel toe te kennen.

Wie komt in aanmerking voor deze premie?

De doelgroep voor de premie zijn, in de eerste plaats, volledig geconventioneerde zorgverleners met een ambulante praktijk waaronder artsen.

Voor de praktische toepassing is een ontwerp van KB in opmaak. Als voorwaarden gekoppeld aan de premie 2023 zullen worden opgenomen:

  • De zorgverleners dienen volledig geconventioneerd te zijn en blijven vanaf 15 februari t.e.m. 31 december 2023.

    • Voor zorgverleners die pas in de loop van 2023 hun RIZIV-nummer bekomen, geldt dat ze volledig geconventioneerd zijn voor de periode na toekenning van hun RIZIV-nummer.
  • De zorgverleners moeten in 2023 in een ambulante setting een minimumdrempel aan verstrekkingen uitgevoerd hebben.

Hoeveel bedraagt deze premie?

De premie verschilt naargelang de zorgverlener.

Voor de artsen is er een bedrag van € 1.045,32 voorzien.

Wat moet u hiervoor ondernemen?

De premies zullen automatisch uitbetaald worden wellicht in de tweede helft van 2023. U hoeft dus niets te doen. Er dient enkel een rekeningnummer beschikbaar te zijn in ProGezondheid en dit uiterlijk op 30 november 2023.

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.