Huisartsen

Velen onder u voelen zich terecht onbegrepen. U mag gerust zijn, BVAS hoort de stem van de huisartsen.

  • Voor BVAS staat rol en het leiderschap van de huisarts centraal, in het bijzonder wat de zorg voor patiënten met een chronische ziekte betreft.
  • Het huisartsentekort grondig aanpakken kan enkel door het beroep van huisarts te herwaarderen. Medische akten overhevelen naar andere zorgverstrekkers staat daar haaks op.
  • Daarnaast pleit BVAS voor een gelijk speelveld voor alle vormen van huisartsenpraktijken, met dezelfde rechten en plichten voor alle huisartsen, ongeacht het soort praktijk waarin ze hun beroep uitoefenen.
  • Inzake de organisatie van de medische permanentie, vraagt BVAS dat huisartsen op het terrein de vrijheid behouden om initiatieven te nemen Als het van BVAS afhangt, worden de functionele samenwerkingsverbanden afgevoerd. 
  • Het pleidooi van BVAS voor een correcte financiering van de huisartsenwachtposten werd eveneens gehoord. Het dubbel onthaal wordt verder gefinancierd bij wijze van ‘crisismaatregel’.

Hoe BVAS u als huisarts concreet kan ondersteunen, kan u hieronder ontdekken. Wij zorgen ervoor dat u alle informatie over het runnen van uw praktijk kan terugvinden. Onze experten bieden u eveneens de nodige beroepsondersteuning. Zo kan u zich focussen op uw kerntaak: het verzorgen en genezen van patiënten.