Over BVAS

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is het grootste en meest representatieve artsensyndicaat van België. BVAS verdedigt de belangen van de Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige huisartsen en artsen-specialisten en kwam vanaf de invoering van de medische verkiezingen in 1998 steeds als winnaar uit de bus. 

Het resultaat van de medische verkiezingen van 2018, die BVAS met 58% van de stemmen won, vertaalde zich in de Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen (medicomut) in 7 zitjes op een totaal van 12 voor de hele artsenbank. 

In de Algemene Raad van het RIZIV bezet BVAS 2 van de 4 zetels voor de artsen, in het Verzekeringscomité 4 van de 7 zetels voor artsen.   

 BVAS bestaat uit een federale koepel en 4 regionale afdelingen die juridisch onafhankelijk van elkaar zijn. Deze 4 afdelingen bestrijken het hele grondgebied:

- Een afdeling voor Wallonië 

- Een afdeling voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

- Een afdeling voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

- Een afdeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Via het kaartje hieronder kunt u doorklikken naar de 4 afdelingen.

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit 48 bestuurders die lid zijn van de regionale afdelingen. Nederlandstaligen, Franstaligen, huisartsen en artsen-specialisten zijn hierin paritair vertegenwoordigd.

Onze waarden

Bouwen aan de geneeskunde van morgen betekent voor BVAS onophoudelijk opkomen voor de belangen van artsen en patiënten. Wij zijn er niet om politici of ziekenfondsen te plezieren.

Onze geschiedenis

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) kan terugblikken op een rijke geschiedenis. BVAS vond zijn oorsprong in de woelige jaren ’60 van de vorige eeuw. 

Jaarverslag

Het bestuursorgaan van BVAS stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten van het voorbije jaar. Dit activiteitenverslag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente jaarverslagen.

Directiecomité en Medewerkers

Het Directiecomité van BVAS wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door vier ondervoorzitters, twee secretarissen-generaal en de schatbewaarder. 

De leden van het Directiecomité kunnen rekenen op medewerkers die hen bijstaan op het federale niveau of in één van de vier Afdelingen.