Jaarverslag

Het bestuursorgaan van BVAS stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten van het voorbije jaar. Dit activiteitenverslag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente jaarverslagen.

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan is samengesteld uit 48 bestuurders die lid zijn van de regionale afdelingen. Nederlandstaligen, Franstaligen, huisartsen en artsen-specialisten zijn hierin paritair vertegenwoordigd.

Onze waarden

Bouwen aan de geneeskunde van morgen betekent voor BVAS onophoudelijk opkomen voor de belangen van artsen en patiënten. Wij zijn er niet om politici of ziekenfondsen te plezieren.

Onze geschiedenis

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) kan terugblikken op een rijke geschiedenis. BVAS vond zijn oorsprong in de woelige jaren ’60 van de vorige eeuw. 

Directiecomité en Medewerkers

Het Directiecomité van BVAS wordt geleid door de voorzitter, bijgestaan door vier ondervoorzitters, twee secretarissen-generaal en de schatbewaarder. 

De leden van het Directiecomité kunnen rekenen op medewerkers die hen bijstaan op het federale niveau of in één van de vier Afdelingen.