Eindeloopbaan

Nuttige informatie voor wie zijn praktijk wenst af te bouwen of te beëindigen.

Indien u overweegt om binnenkort uw medische activiteit wenst af te bouwen of te beëindigen, stelt u zich ongetwijfeld heel wat vragen. Werkt u als zelfstandige, dan dient u bovendien zelf alle administratieve formaliteiten te regelen, alsook de nodige instanties te verwittigen. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse facetten waarmee u te maken krijgt. Tijdens de jaarlijkse infosessies Eindeloopbaan krijgt u bovendien toelichting rond actuele topics door tal van experten. 

BVAS wil zich evenwel niet beperken tot adviesverlening, maar blijft ijveren voor een degelijk eindeloopbaanbeleid. Niet enkel starten, maar ook stoppen met een medische activiteit is belangrijk voor de toekomst van de samenleving en niet in het minst in de gezondheidszorg waar nieuwe uitdagingen door de vergrijzing van de bevolking én van het artsenkorps voor de deur staan.

We hebben reeds bekomen dat artsen na pensioenleeftijd hun activiteit onbeperkt mogen blijven uitoefenen. Op onze vraag wordt een regeling uitgewerkt om hun RIZIV-sociaal statuut te vrijwaren. Collega’s ouder dan 64 jaar kunnen – indien zij dit wensen – gebruik maken van het uitdoofbeleid m.b.t. het verplicht elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen. Oudere collega’s moeten zo lang ze willen hun beroep kunnen uitoefenen. Hun ervaring en inzet is immers onmisbaar voor onze gezondheidszorg.