Hoe pensioen aanvragen?

U kan met pensioen gaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Op dit moment is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Deze wettelijke pensioenleeftijd zal vanaf 2025 opgetrokken worden naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar. Wettelijk is men niet verplicht om op de pensioenleeftijd op pensioen te gaan. Zou u op pensioen gaan, dan kan u uw pensioen met een bijverdienste als zelfstandige combineren en dus nog actief blijven.

Afhankelijk van het aantal loopbaanjaren en uw leeftijd kan u mogelijks al vóór uw 65ste met pensioen gaan. Er wordt rekening gehouden met de jaren waarin u voldoende werkte als werknemer, ambtenaar en/of zelfstandige, alsook met de eventuele legerdienst. Merk op dat gelijkgestelde studiejaren niet meetellen bij het bepalen van het aantal gewerkte jaren in het kader van het vervroegd pensioen. Hierdoor komen de meeste artsen niet in aanmerking voor een vervroegd pensioen.

Bent u van plan om uw  pensioen op te nemen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (d.w.z. vanaf de maand volgend op uw 65e verjaardag). Dan moet u geen pensioenaanvraag indienen. U zal tijdig formulieren van de pensioendienst toegestuurd krijgen. Deze formulieren moeten ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de pensioendienst.

Wenst u op een andere datum met pensioen te gaan (hetzij vóór de wettelijke pensioenleeftijd, hetzij na de wettelijke pensioenleeftijd). Dan moet u wél zelf een aanvraag indienen. De aanvraag moet vóór de gewenste ingangsdatum ingediend worden. Dit kan ten vroegste 12 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

De aanvraag kan online ingediend worden via pensioenaanvraag.be of via het gemeentebestuur van uw woonplaats.

Accreditering eindeloopbaan

Als u met pensioen bent of als u uw pensioen heeft aangevraagd, kunt u uw accreditering laten verlengen volgens het eindeloopbaanregime.