Akkoord artsen-ziekenfondsen

De akkoorden tussen artsen en ziekenhuizen komen tot stand na onderhandelingen in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) op basis van een door de overheid toegekend budget. Ze worden voor een periode van één of twee jaar afgesloten en leggen de tarieven en de terugbetaling van medische zorg vast en de verdeling van de indexmassa. De akkoorden bevatten ook concrete afspraken om de kwaliteit en organisatie van de zorg te verbeteren.

Image
overleg

2022-23

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen trad in voege op 1 januari 2022 en heeft een looptermijn van 2 jaar. Een belangrijk punt is de hervorming van de nomenclatuur. Parallel daarmee worden ook de financiering van de ziekenhuizen en de afhoudingen op de erelonen herbekeken.

Vorige akkoorden

Het kan interessant zijn om ook de inhoud van vroegere akkoorden artsen-ziekenfondsen erop na te pluizen.

Via de linken hieronder kunt u de meest recente akkoorden downloaden.