Vorige akkoorden

Het kan interessant zijn om ook de inhoud van vroegere akkoorden artsen-ziekenfondsen erop na te pluizen.

Via de linken hieronder kunt u de meest recente akkoorden downloaden. 

2022-23

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen trad in voege op 1 januari 2022 en heeft een looptermijn van 2 jaar. Een belangrijk punt is de hervorming van de nomenclatuur. Parallel daarmee worden ook de financiering van de ziekenhuizen en de afhoudingen op de erelonen herbekeken.