Disclaimer

Wettelijke vermeldingen

Alle documenten op deze site zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Ook de gecoördineerde wettelijke en reglementaire teksten zijn uitsluitend ter informatie opgenomen.

BVAS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk trachten te verbeteren.

Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. BVAS kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van bepaalde bedrijven of producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vzw, afgekort BVAS, haar regionale afdelingen of  rechthoudende derden.