Werken na pensioen

Eenmaal gepensioneerd mag u uw pensioen met een bijverdienste als zelfstandige combineren. Afhankelijk van de leeftijd en/of het aantal loopbaanjaren zal u uw inkomsten moeten beperken. In geval van inkomstenbeperking is het belangrijk deze grenzen te respecteren, omdat u anders een deel van uw pensioen moet terugbetalen.

Let op!
Indien u als gepensioneerde beroepsactief blijft als zelfstandige, blijft u verplicht aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds. U blijft ook sociale bijdragen verschuldigd, zij het aan een verlaagd tarief. Gepensioneerden met zeer beperkte beroepsinkomsten zijn vrijgesteld van sociale bijdragen (maar blijven wel aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds).

Hou er rekening mee dat uw bijverdienste ook op fiscaal vlak een invloed heeft. Uw pensioen wordt volgens de normale belastingtarieven belast, maar er geldt een belastingvermindering. In geval van cumulatie van de  pensioenuitkering met beroepsinkomsten, neemt de belastingvermindering af naarmate de beroepsinkomsten hoger zijn.