Stopzetten vennootschap ?

Indien u als arts uw artsenpraktijk uitoefent in naam en voor rekening van een artsenvennootschap, kunt u ervoor opteren om bij stopzetting van uw activiteit als arts, uw vennootschap te gaan ontbinden en vereffenen. Uw vennootschap houdt dan op te bestaan en haar netto-activa worden onder haar aandeelhouders verdeeld (dit is het vereffeningssaldo).

Indien u als arts uw artsenpraktijk uitoefent in naam en voor rekening van een artsenvennootschap, is het niet altijd wenselijk om bij stopzetting van uw activiteit als arts, uw vennootschap te gaan ontbinden en vereffenen. Indien uw vennootschap onroerend goed (en/of andere beleggingen) aanhoudt, kan het ook aangewezen zijn louter de activiteit van uw vennootschap te gaan wijzigen, zodat zij voortaan kan fungeren als patrimoniumvennootschap. 

Bespreek deze opties samen met uw boekhouder.