Fiscaal/financieel huisartsen

Als huisarts heeft u recht op financiële tegemoetkomingen indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals o.m. het RIZIV-sociaal statuut, het accrediteringsforfait, de praktijkondersteuning, de geïntegreerde praktijkpremie en vergoedingen voor het beheer van GMD's. Daarnaast zijn er nog andere steunmaatregelen. Het bedrag van deze tegemoetkomingen en de voorwaarden om deze te verkrijgen, vindt u onder het luik Financiële topics van de website.

In uw praktijk kan u kiezen voor een prestatiegebonden financieringsmodel dan wel een forfaitair betalingssysteem,. Binnenkort zouden huisartsen bovendien de mogelijkheid krijgen om voor een derde systeem te kiezen. Dit wordt momenteel via de New Deal uitgewerkt. Alle informatie over deze financieringsmodellen kan u hier terugvinden. 

Als huisarts kan u opteren om de derdebetalersregeling toe te passen voor uw patiënten. In sommige situaties bent u dit zonder meer verplicht. Meer info leest u hier

Financieringsmodel huisartsen

Prestatiefinanciering, forfaitaire financiering of New Deal? Welk financieringsmodel kiest u?

Derdebetalersregeling huisartsen

Sinds 1 januari 2022 kunnen alle huisartsen de derdebetalersregeling toepassen voor elke patiënt en voor elke geneeskundige verstrekking. U bent niet verplicht om deze regeling toe te passen, behalve in bepaalde gevallen.

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel