Tegemoetkomingen huisartsen

Als huisarts heeft u recht op financiële tegemoetkomingen indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals o.m. het RIZIV-sociaal statuut, het accrediteringsforfait, de praktijkondersteuning, de geïntegreerde praktijkpremie en vergoedingen voor het beheer van GMD's. Daarnaast zijn er nog andere steunmaatregelen.

 

Image
Foto huisarts

Hieronder vindt u een handig overzicht van de financiële tussenkomsten waar u aanspraak op kan maken:

  • het sociaal statuut van het RIZIV
  • het accrediteringsforfait
  • het beschikbaarheidshonorarium
  • de praktijkondersteuning huisartsen 
  • de geïntegreerde praktijkpremie
  • de vergoeding voor zorgtrajecten 
  • de vergoeding voor het beheer van het GMD
  • de vergoeding voor stagemeesters

Meer info? Ga naar de vakken hieronder:

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.