Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Bent u effectief actief als huisarts of bent u een huisarts in opleiding (haio)? Gebruikt u een aanvaard softwarepakket? Hoe meer u bepaalde E-diensten gebruikt, hoe hoger het bedrag van uw premie tot maximaal € 6.000.

Bijkomende aandachtspunten

  • Bent u haio en werkt u met een gelabeld EMD? Dan hebt u recht op de premie van € 800. Deze kan u eveneens aanvragen via de toepassing ProGezondheid.
  • Bent u pas gestart als actieve huisarts? Dan heeft u recht op een bijzondere GMD-starterpremie, die gekoppeld wordt aan de geïntegreerde praktijkpremie. Deze premie zal voor de eerste keer worden toegekend aan de artsen die in 2021 hun Riziv-nummer van huisarts hebben verkregen en die een nog te bepalen minimale activiteitsdrempel behalen in het referentiejaar 2022. De eerste betaling zal plaatsvinden in de loop van 2023.
  • Als u volgens de Riziv-gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U kan de beslissing via aangetekende brief betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Voor huisartsen in opleiding (haio's) bedraagt de geïntegreerde praktijkpremie € 800 (2022).

Voor erkende huisartsen varieert het bedrag tussen € 1.000 en € 6.000 (2022) naargelang het aantal drempels dat u in de referentieperiode behaalt voor bepaalde parameters van het gebruik van E-diensten.

Aanvraag

U dient uw aanvraag online in via de module ‘Mijn premieaanvragen’ van de online toepassing ProGezondheid.

Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en wilt u als erkend huisarts de basispremie van € 1.000, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie dat u op hier terugvindt.

Bijzondere GMD starterpremie

Actieve startende artsen die net hun Riziv-nummer van erkend huisarts hebben verkregen, zullen een bijzondere GMD-starterpremie toegekend krijgen, die gekoppeld wordt aan de geïntegreerde praktijkpremie.

Deze premie zal voor de eerste keer worden toegekend aan de artsen die in 2021 hun Riziv-nummer van huisarts hebben verkregen en die een nog te bepalen minimale activiteitsdrempel behalen in het referentiejaar 2022.

De eerste betaling zal plaatsvinden in de loop van 2023.

Image

Meer informatie over de parameters en voorwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie vindt u hier terug.

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.