Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Voor reeds bestaande praktijken is een uitdoofscenario voorzien waarbij deze tegemoetkoming nog voor enkele jaren kan worden aangevraagd.

Voor wie?

De startende huisarts die een contractuele overeenkomst heeft met een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratieve beheer van de praktijk.

Reeds bestaande praktijken kunnen deze tegemoetkoming voor enkele jaren nog aanvragen, maar hiervoor is een uitdoofscenario voorzien.

Uitdoofscenario

Voor bestaande praktijken wordt een uitdoofscenario voorzien betreffende de tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat.

 • Heeft u reeds 5 kalenderjaren of meer een tegemoetkoming voor telesecretariaat ontvangen?
  Dan kan u bijkomend voor maximaal 2 opeenvolgende kalenderjaren de tegemoetkoming aanvragen, te rekenen vanaf 1 januari 2023.
 • Heeft u minder dan 5 kalenderjaren een tegemoetkoming voor telesecretariaat ontvangen?
  Dan kan u bijkomend voor maximaal 6 opeenvolgende kalenderjaren een tegemoetkoming aanvragen, te rekenen vanaf 1 januari 2023, in mindering van het aantal jaren dat de arts de tegemoetkoming reeds heeft ontvangen onder de huidige regeling.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.400.

Let wel op! Deze tegemoetkoming kan voor dezelfde maand NIET gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor de loonkost.

Hoe kan u uw aanvraag indienen?

In 2023 verlopen de aanvragen nog volgens de voorwaarden en met het aanvraagformulier van de oude regeling (impulseo-regeling). U dient uw aanvraag dus vóór 30 juni 2023 aan ons over te maken.

Vanaf 2024 zal er een nieuwe digitale aanvraagprocedure beschikbaar zijn.

 1. Is uw praktijk gevestigd in Antwerpen, Vlaams-Brabant of Limburg?

  • Stuur uw aanvraag dan naar: VAS, Afd. Antwerpen, Limburg en Vl.-Brabant, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen
  • Of mail uw documenten door naar info@vlaamsartsensyndicaat.be
 2. Is uw praktijk gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen?
  • Stuur uw aanvraag dan naar volgend adres: VAS, Afd. Oost-en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk
  • Of mail uw documenten door naar info@vaskor.be

Het Vlaams Artsensyndicaat gaat volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en stuurt dit dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Beide afdelingen van het VAS zijn erkend als steunpunt en kunnen u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.

Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

Wat is er nieuw voor uw aanvraag in 2023?

Vanaf dit jaar is de regelgeving rond de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo) gewijzigd. 

Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.