Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.

De renteloze leningen dienen enerzijds voor het uitbouwen van de praktijk, anderzijds voor bijkomende investeringen in samenwerking en/of infrastructuur.  

Voor wie?

De startende huisarts wordt omschreven als elke huisarts die zich voor de eerste keer installeert in een nieuwe of bestaande individuele praktijk of groepspraktijk op een van volgende tijdstippen:

 1. maximaal 15 jaar na de erkenning van de huisarts
 2. binnen 2 jaar na de terugkeer uit het buitenland op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan 1 jaar actief was in het buitenland

Waarvoor kan u deze renteloze leningen aanvragen?

Voor het uitbouwen van de praktijk kan de startende huisarts maximaal € 35.000 renteloos lenen.
Naast deze renteloze lening kan de huisarts een bijkomende renteloze lening van maximaal € 10.000 aanvragen als u investeert in een bijkomende ruimte of infrastructuur.

Voor deze leningen dienen de kosten gemaakt te worden na de aanvraagdatum van de lening. Retrograde kosten kunnen dus niet worden meegenomen.

Hoe kan u uw aanvraag indienen?

Vanaf 2024 kan u de renteloze leningen digitaal via het online platform van het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid aanvragen.

Het Vlaams Artsensyndicaat gaat volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en stuurt dit dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Beide afdelingen van het VAS zijn erkend als steunpunt en kunnen u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.

 1. Is uw praktijk gevestigd in Antwerpen, Vlaams-Brabant of Limburg?

  • Stuur uw aanvraag dan naar:
   VAS, Afd. Antwerpen, Limburg en Vl.-Brabant, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen
  • Of mail uw documenten door naar info@vlaamsartsensyndicaat.be
 2. Is uw praktijk gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen?
  • Stuur uw aanvraag dan naar volgend adres:
   VAS, Afd. Oost-en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk
  • Of mail uw documenten door naar info@vaskor.be

 

Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE (13 u/week) praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.