Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE (13 u/week) praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Vanaf 2024 moeten de aanvragen digitaal worden ingediend (met max. bedrag € 7.847,47 (2024), mogelijks verhoogd met € 800 bij navorming van het personeel.

Voorwaarden

Een praktijkondersteuner en/of praktijkverpleegkundige moet in loondienst werken in de huisartsenpraktijk voor minstens één derde voltijdsequivalenten (13 uren/week). U zal dat moeten bewijzen met een arbeidscontract. De arbeidsovereenkomst mag van bepaalde of onbepaalde duur zijn, zoals bv. een interim- of vervangingscontract.

De huisarts moet aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

De aanvragen gebeuren per arts. In een groepspraktijk moet elke huisarts afzonderlijk dus een aanvraag indienen, de uitbetaling van deze tegemoetkoming gebeurt ook per individuele arts.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst ?

De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan 50% van het aandeel dat de aanvragende arts bijdraagt in de totale loonkosten van de medewerker(s).

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 7.878.47 (2024) per arts. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het maximumbedrag kan verhoogd worden met € 800 als de huisarts of de huisartsenpraktijk inzet op extra vorming voor die medewerker(s).

Om in aanmerking te komen voor de bijkomende tegemoetkoming van € 800 moet de praktijk investeren in vorming. Deze vorming bedraagt minimaal vier uur per jaar. Minstens één uur per jaar moet samen met de aanvragende huisarts gevolgd worden.
Opleidingen gepubliceerd op de VIVEL academie bij "praktijkondersteuning" komen in aanmerking voor de bijkomende tegemoetkoming. Andere opleidingen die toegevoegd worden aan uw aanvraag, zullen a posteriori worden beoordeeld.

Hoe kan u deze tegemoetkoming aanvragen?

Huisartsen kunnen de tegemoetkoming digitaal aanvragen, uiterlijk op 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de loonkosten zijn gemaakt.

De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2023 moet uiterlijk op 30 juni 2024 worden ingediend.

Hoe kan u uw aanvraag indienen?

Het Vlaams Artsensyndicaat gaat volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en stuurt dit dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Beide afdelingen van het VAS zijn erkend als steunpunt en kunnen u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.

Is uw praktijk gevestigd in Antwerpen, Vlaams-Brabant of Limburg?

  • Stuur uw aanvraag dan naar:
    VAS, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen
  • Of mail uw documenten door naar info@vlaamsartsensyndicaat.be

Is uw praktijk gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen?

  • Stuur uw aanvraag dan naar volgend adres:
    VAS, Afd. Oost-en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk
  • Of mail uw documenten door naar info@vaskor.be

Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.