Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

Tegemoetkoming in de kosten van het medisch telesecretariaat

Voor de alleenwerkende huisarts:

Voor de groepspraktijk als feitelijke vereniging:

Voor de groepspraktijk als rechtspersoon of vennootschap:

Wat is er nieuw voor uw aanvraag in 2023?

Vanaf dit jaar is de regelgeving rond de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo) gewijzigd. 

Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.