Aanvraagformulieren praktijkondersteuning huisartsen

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

Tegemoetkoming in de kosten van het medisch telesecretariaat

Voor de alleenwerkende huisarts:

Voor de groepspraktijk als feitelijke vereniging:

Voor de groepspraktijk als rechtspersoon of vennootschap:

Tegemoetkoming loonkosten

Een actieve huisarts in Vlaanderen kan een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van minstens een 1/3 VTE (13 u/week) praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. 

Tegemoetkoming kosten telesecretariaat

Een Vlaamse startende huisarts kan voor maximaal vijf opeenvolgende jaren een tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat aanvragen met een maximum van € 3.400.

Tegemoetkoming bij installatie

Een startende erkende huisarts komt in aanmerking voor een renteloze lening van € 35.000 en een bijkomende renteloze lening van € 10.000.