Intervention coûts salariaux

Si vous exercez ou continuez d'exercer une activité de médecine générale en Wallonie.

Il s’agit d’un soutien financier destiné à couvrir une partie du coût salarial de l’employé d'un médecin généraliste, en pratique individuelle ou au sein d’un groupement. 
 

Si vous êtes médecin en pratique individuelle, l'intervention peut atteindre la moitié des charges salariales réelles avec un plafond maximum de € 6.300 (indexé) sous certaines conditions.

Si vous faites partie d’un groupement de médecins, l'intervention peut atteindre la moitié des charges salariales réelles avec un plafond maximum de € 6.300 (indexé) par médecin faisant partie du regroupement, sous certaines conditions.
Ce subside peut être demandé annuellement et au plus tard le 31 mai de chaque année. 

Vous trouverez les formulaires de demande 2022 relatifs aux primes IMPULSEO sur le site de l'ABSyM Wallonie.
Vous voulez savoir si vous êtes dans les conditions pour bénéficier de l'aide, n'hésitez pas à contacter notre spécialiste, Mme Frédérique VIROUX, à l'ABSyM Wallonie, à l'adresse mail suivante f.viroux@absym-wallonie.be

Voor wie?

De startende huisarts die een contractuele overeenkomst heeft met een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratieve beheer van de praktijk.

Reeds bestaande praktijken kunnen deze tegemoetkoming voor enkele jaren nog aanvragen, maar hiervoor is een uitdoofscenario voorzien.

Uitdoofscenario

Voor bestaande praktijken wordt een uitdoofscenario voorzien betreffende de tegemoetkoming in de kosten van een medisch telesecretariaat.

Kreeg u op 1 januari 2023 al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat? Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af:

 • kreeg u op 1 januari 2023 al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
 • kreeg u op 1 januari 2023 al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 1 jaar aanvragen vanaf 2024
 • kreeg u op 1 januari 2023 al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2024
 • kreeg u op 1 januari 2023 al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2024
 • kreeg u op 1 januari 2023 al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2024 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.400.

Let wel op! Deze tegemoetkoming kan voor dezelfde maand NIET gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor de loonkost.

Hoe kan u uw aanvraag indienen?

Uw aanvraag dient u vóór 30 juni 2024 aan ons over te maken.

 1. Is uw praktijk gevestigd in Antwerpen, Vlaams-Brabant of Limburg?

  • Stuur uw aanvraag dan naar:
   VAS, Afd. Antwerpen, Limburg en Vl.-Brabant, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen
  • Of mail uw documenten door naar info@vlaamsartsensyndicaat.be
 2. Is uw praktijk gevestigd in Oost- of West-Vlaanderen?
  • Stuur uw aanvraag dan naar volgend adres:
   VAS, Afd. Oost-en West-Vlaanderen, Burg. Nolfstraat 7, 8500 Kortrijk
  • Of mail uw documenten door naar info@vaskor.be

Het Vlaams Artsensyndicaat gaat volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en stuurt dit dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Beide afdelingen van het VAS zijn erkend als steunpunt en kunnen u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.