Zorgtrajecten

U kan een zorgtraject afsluiten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2.

Elke patiënt die samen met zijn GMD-houdende huisarts en een arts-specialist een zorgtraject sluit, verplicht zich ertoe om minstens 2 raadplegingen per jaar met de huisarts te hebben en minstens 1 raadpleging per jaar bij de arts-specialist. Deze honoraria worden volledig terugbetaald aan de patiënt. Als huisarts heeft u per zorgtraject recht op een forfaitair honorarium van € 101,81 per jaar. 

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.

Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en arts-specialist. Het traject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen.

Momenteel zijn er zorgtrajecten voorzien voor subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2. Voor andere chronische aandoeningen kan in de toekomst een aangepast zorgtraject ontwikkeld worden.

Waarom een zorgtraject?

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

  • de aanpak, behandeling en opvolging van uw patiënt organiseren, coördineren en plannen op maat van zijn specifieke situatie
  • de dialoog stimuleren met uw patiënt zodat hij zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk zorgplan
  • een optimale samenwerking nastreven tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners
  • de kwaliteit van zorg optimaliseren

Waar kan u de modelcontracten terugvinden?

Eenmaal er een contract voor een zorgtraject is opgesteld en door alle partijen ondertekend, is het de huisarts die een kopie van het contract naar het ziekenfonds moet sturen. Modelcontracten kunt u hier downloaden of aanvragen via volgend e-mailadres: zorgtraject@riziv-inami.fgov.be 

De ziekenfondsen betalen het forfaitair honorarium automatisch op basis van het zorgtrajectcontract dat de huisarts opstuurt aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt. Het eerste forfaitaire honorarium wordt betaald binnen de 30 dagen na het ingaan van het contract.

FAQ

Hoe lang duurt een zorgtraject? Zijn ook de huisbezoeken volledig terugbetaald? Wat als de patiënt zich niet aan de voorwaarden van het zorgtraject houdt? Welke regeling bestaat er voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen?

Een antwoord op deze vragen en meer vindt u hier.

Premie voor volledig geconventioneerde artsen

Eind 2022 kondigde de federale regering een bijkomende financiële incentive aan voor geconventioneerde zorgverleners. 

Vergoeding stagemeesters huisartsen

Denkt u eraan om in uw praktijk een haio op te leiden en vraagt u zich af hoe u als praktijkopleider vergoed wordt?

Beheer GMD

Als huisarts heeft u recht op een jaarlijks honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

RIZIV-sociaal statuut

Huisartsen die volledig of gedeeltelijk de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen naleven, krijgen jaarlijks een sociaal statuut van het RIZIV.

Geïntegreerde praktijkpremie

Als huisarts komt u in aanmerking voor de geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten.

Accrediteringsforfait huisartsen

Accreditering is de erkenning van uw deelname aan navormingsactiviteiten en ‘peer review’-sessies (LOK).

Beschikbaarheidshonorarium huisartsen

Beschikbaarheidshonoraria zijn forfaitaire honoraria die het RIZIV betaalt aan huisartsen die deelnemen aan een ‘georganiseerde wachtdienst’.