Nuttige links specialisten

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL)

 • Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Na het behalen van uw diploma arts, krijgt u automatisch uw visum toegestuurd. Meer informatie vindt u hier.
 • Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.
 • Als uw visum eenmaal uitgereikt is, blijft het beschikbaar op het elektronisch portaal van de FOD VVVL. U kunt het hier op ieder moment downloaden, door u elektronisch te identificeren.

Agentschap Zorg en Gezondheid

 • De vaststelling van de erkenningscriteria is een federale bevoegdheid, de aflevering van de erkenningen van de artsen-specialisten is daarentegen een bevoegdheid van de gemeenschappen. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd voor de erkenning van het zorgberoep arts-specialist.
 • Elke titel van een specialisme of een bijzondere bekwaamheid is onderworpen aan een aantal specifieke criteria. Hier vindt u meer informatie over de regelgeving en de criteria die op u betrekking hebben.

Orde der Artsen

 • De Orde der Artsen heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de artsen, de patiënten en de maatschappij. Ze staat in voor de handelswijze en de professionele integriteit van de artsen. Indien u als arts wil werken, bent u verplicht zich bij de Orde in te schrijven.

RIZIV

 • De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Op de website van het RIZIV krijgt u toegang tot verschillende detailpagina’s, die thematisch geordend zijn. Die pagina’s bevatten de info die u nodig hebt om de reglementering in het kader van uw medische praktijk correct toe te passen. 
 • Heeft u nog geen RIZIV-nummer, dan kan u de procedure tot het verkrijgen van een RIZIV-nummer hier nakijken.
 • Alle informatie over de honoraria en omschrijving van de nomenclatuur, vindt u terug via Nomensoft.
 • ProGezondheid is het portaal dat zorgverleners toelaat verschillende gegevens en documenten te raadplegen en met het RIZIV uit te wisselen. U kan via dit portaal uw contactgegevens doorgeven en de gegevens m.b.t. uw visum en eventuele erkenningen raadplegen. Het portaal is ook toegankelijk voor individuele zorgverleners met een visum maar zonder RIZIV-nummer. Als u een RIZIV-nummer heeft, kan u ook andere gegevens (zoals werkadressen, conventiegegevens en financiële gegevens) beheren, documenten van het RIZIV downloaden en heeft u toegang tot specifieke services (zoals een service voor het indienen van premieaanvragen, het beheren van uw sociaal statuut en uw accrediteringsdossier). U kan zich hier inloggen.

Stagemeester arts-specialisten

 • De stagemeesters ontvangen een financiering voor het pedagogische deel van de stage. Meer informatie rond het bedrag en de voorwaarden voor financiering vindt u hier
 • Op deze pagina kan u de belangrijkste informatie terugvinden met betrekking tot de erkenning als stagemeester als arts-specialist.