Psychologische ondersteuning specialisten

BVAS ondersteunt alle maatregelen die bijdragen tot een betere work-life balance voor artsen. Een onduidelijke scheiding tussen beroepsactiviteit en privéleven ligt mee aan de basis van burn-out, een problematiek die bij artsen te veel voorkomt. Daarom willen wij een actieve bijdrage leveren om tot een beter evenwicht tussen privé en professioneel te komen. De uitbreiding van de wet op de arbeidsduur naar artsen in opleiding was een belangrijke realisatie van BVAS. We zijn ervan overtuigd dat als artsen, ook na hun opleiding, voldoende zorg dragen voor hun eigen gezondheid en welbevinden, dat ook de kwaliteit van zorg en dus de patiënten ten goede komt.

Uw psychosociaal welzijn is uiterst belangrijk. Wanneer u het lastig hebt, is het belangrijk om niet alleen te blijven. Aarzel nooit om hulp te vragen als u daartoe de behoefte voelt. Als u een periode van intense stress doormaakt, geconfronteerd wordt met een situatie van misbruik van bepaalde substanties of als u zou worstelen met zelfmoordgedachten, raadpleeg dan onmiddellijk een geestelijke gezondheidszorgbeoefenaar die u door deze moeilijke periode heen kan helpen of contacteer onderstaande organisaties. 

Arts In Nood

Arts In Nood is een organisatie van de Nationale Raad van de Orde van artsen die autonoom en volledig gescheiden van het disciplinaire luik van de Orde van artsen werkt. Discretie en geheimhouding zijn gegarandeerd. Naast zijn werking als hulpplatform zet Arts In Nood ook in op sensibilisatie en preventie rond psychische problemen bij artsen en is het ook een kenniscentrum
betreffende deze problematiek.

Een team van collega-artsen waaronder collega-artsen-in-opleiding, ‘vertrouwensartsen’, staat ter beschikking om u in alle discretie en vertrouwelijkheid te ondersteunen en te oriënteren naar de gepaste professionele hulp. Deze dienstverlening als aanspreek- en verwijspunt is gratis.

Het enige dat u hoeft te doen is te mailen naar info@artsinnood.be, te bellen op het gratis nummer 0800 23 460 (tussen 9u en 17u op werkdagen), of het contactformulier op de website artsinnood.be in te vullen. De projectcoördinator zal dan met u contact opnemen om samen te kijken hoe er ondersteuning kan worden geboden. Dit gebeurt in volledige discretie en met eerbiediging van het beroepsgeheim. Op hun website vindt ook nog veel meer informatie over mogelijke psychische problemen bij artsen.

Doctors4Doctors (D4D)

Doctors4Doctors (D4D), een vrijwilligersorganisatie door en voor artsen, wil een antwoord bieden op de noden uit het werkveld. D4D werkt aan het bewaren of het terugvinden van deze drijfveer door een aanspreekpunt te vormen waar artsen terechtkunnen met persoonlijke hulpvragen en door een cultuurverandering voorop te stellen door middel van vorming en intervisie. De belangrijkste waarden van onze organisatie zijn vrijwilligheid en discretie. De dienstverlening als aanspreek- en verwijspunt is gratis. Voor de hulpverlening individueel of in groep zullen marktconforme prijzen gelden.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van D4D. U kan contact opnemen via mail info@doctors4doctors.be of via het formulier op de website

De ZorgSamen

Om zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis psychisch te ondersteunen werd het informatieplatform www.dezorgsamen.be gelanceerd. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht je statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers ... en ongeacht de zorgsetting waarin u werkt: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.

Op de website vindt u antwoorden op de volgende vragen: Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar?Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s? Hoe zoek ik professionele hulp? Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. U kan vragen stellen en tips en tricks met elkaar delen. U kan er ook terecht voor directe (telefonische) ondersteuning.