Specialisten: wat bij moeilijkheden ?

Als arts kan u geconfronteerd worden met verschillende vormen van agressiviteit en agressie, die zelfs uw leven in gevaar kunnen brengen. Ook psychisch geweld zoals chantage en seksueel geweld komen meer en meer voor, met name bij onze vrouwelijke collega’s. Voor BVAS is belangrijk dat artsen, om een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen aanbieden, hun beroep moeten kunnen uitoefenen in een serene en veilige omgeving.
Wordt u als arts geconfronteerd met geweld, verbaal, psychologisch of fysiek? Meld dit dan via het nationaal meldpunt van de Orde der Artsen en doe hiervan aangifte bij de politie. 

Een onduidelijke scheiding tussen beroepsactiviteit en privéleven ligt mee aan de basis van burn-out, een problematiek die bij artsen te veel voorkomt. Een betere work-life balance voor artsen is daarbij een must. Uw psychosociaal welzijn is uiterst belangrijk. Wanneer u het lastig heeft, is het belangrijk om niet alleen te blijven. Aarzel dus nooit om hulp te vragen als u daartoe de behoefte voelt.

Klachten betreffende de werking van de medische diensten, onenigheden tussen collegae in het ziekenhuis of in uw associatie, het komt vaak voor. Weet dat u enerzijds conflicten in het ziekenhuis aan de medische raad kan voorleggen? Anderzijds kan de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen bij geschillen tussen ziekenhuisartsen en het ziekenhuis bemiddelen.