Fiscaal /financieel specialisten

Bent u arts-specialist dan heeft u, als u aan de voorwaarden voldoet, recht op financiële tegemoetkomingen zoals onder meer een sociaal statuut van het RIZIV, een accrediteringsforfait, een vergoeding als stagemeester en een beschikbaarheidshonorarium. Daarnaast bestaan er nog andere steunmaatregelen. Lees hier verder.

Btw-vrijstelling voor medische prestaties met therapeutisch doel