Administratieve stappen artsen-specialisten

Als arts bent u dagelijks in de weer met het verzorgen van uw patiënten. Als arts bent u echter ook manager van uw carrière. U moet verzekeringen beheren, uw boekhouding bijhouden, contracten afsluiten en voldoen aan verschillende administratieve verplichtingen. Het is niet eenvoudig om dit alles te combineren met de patiëntenzorg en daarnaast nog voldoende tijd vrij te maken voor uw persoonlijk leven. 

De BVAS helpt u het juiste evenwicht te vinden en te bewaren. Het verzorgen van patiënten laten we graag aan u over. Bij alle andere kwesties die komen kijken bij het uitbouwen van een artsenloopbaan staan onze experten u met raad en daad bij. Daarenboven wil de BVAS de zinloze administratieve overlast voor de artsen maximaal beperken en zal zij zich hiervoor blijven inzetten. 

We bespreken hieronder kort welke administratieve stappen u als arts-specialist moet ondernemen.

Erkenning

De erkenning is een titel die aantoont dat de houder ervan met succes een theoretische en praktische opleiding heeft gevolgd. U vraagt de erkenning aan via het e-loket bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Na uw erkenning van een bijzondere beroepstitel kunt u ook een opleiding volgen voor een bijzondere beroepsbekwaamheid en ook die nadien door de Vlaamse overheid laten erkennen.

Accreditering

Als arts kunt u vormingen en ‘peer reviews’ (lokale kwaliteitsgroep of LOK) volgen en geaccrediteerd worden. Zo draagt u bij tot een betere zorgkwaliteit. Als geaccrediteerde arts geniet u een financieel voordeel. Aanvragen gebeuren via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Conventionering

De BVAS onderhandelt binnen de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen mee het Nationaal Akkoord artsen-ziekenfondsen. Zodra het akkoord verschijnt in het Belgisch Staatsblad heeft u drie mogelijkheden: volledig conventioneren, gedeeltelijk conventioneren of deconventioneren. Beslist u de tarieven van het akkoord te volgen voor uw volledige of gedeeltelijke beroepsactiviteit, dan ontvangt in ruil het RIZIV-sociaal statuut. Bij volledige conventie, moet u geen actie ondernemen. Bij  gedeeltelijk conventie of deconventie, moet u dit online melden binnen 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Belgisch Staatsblad via de module ProGezondheid. Indien een akkoord van 2 jaar wordt afgesloten heeft u in december de tijd te deconventioneren voor het tweede jaar van het akkoord.

Portfolio

De "kwaliteitswet" vereist dat u een actueel portfolio bijhoudt waaruit blijkt dat u over de nodige vaardigheden en ervaring beschikt. Deze portfolio moet bij voorkeur (maar niet noodzakelijk) in digitale vorm worden bijgehouden en bevat o.m. visum, accreditatie, certificaten van bijscholing, documentatie van permanente educatie, wetenschappelijk werk in het professionele veld, speciale klinische expertise, mate van activiteit, ervaring in de diagnose en/of bijzonder complexe therapie, etc.

Bestellen GVH en geneesmiddelenvoorschriften

  • Papieren getuigschriften voor verstrekte hulp kan u bestellen via de online applicatie Medattest. U heeft hiervoor uw KBO-nummer nodig.
    Vragen over het bestellen en gebruik van het getuigschriften voor verstrekte hulp vindt u hier.
  • Elektronische geneesmiddelenvoorschriften zijn verplicht. Via het softwarepakket van uw elektronisch medisch dossier (EMD) kan u elektronisch geneesmiddelen voorschrijven. Tevens kan u zonder het EMD gratis elektronisch geneesmiddelen voorschrijven via de online webtoepassing PARIS.
    Papieren voorschriften zijn nog geldig in dringende gevallen, voor artsen vanaf 64 jaar, als het voorschrift wordt afgeleverd bij een huisbezoek of een bezoek aan een rust- of verzorgingsinstelling, of wanneer de patiënt geen Belgisch identificatienummer heeft (bv. een toerist). Ook artsen die buiten hun praktijkruimte voorschrijven, mogen papieren voorschriften blijven gebruiken. Deze kan u bestellen bij de drukker met volgende drukspecificaties.