Na uw opleiding

Nog voor het einde van uw opleiding, vraagt u best al uw erkenning aan, evenals uw voorlopige accreditering. Hieronder vindt een overzicht van de overige formaliteiten die u moet vervullen als u zich als zelfstandige of bediende vestigt. 

Beginnende artsen worden geconfronteerd met beslissingen die van invloed zijn op de rest van hun loopbaan, zoals de keuze voor een bepaald ziekenhuis of regio om zich te vestigen. Al te vaak worden deze keuzes overschaduwd door de administratieve rompslomp die gepaard gaat met het opstarten van een artsencarrière. Daarnaast blijven enkele praktische zaken in de artsenopleiding onderbelicht, zoals de accreditering en het sociale statuut van artsen. De BVAS helpt haar jonge leden door de bomen het bos te zien. 

Erkenning

Vanaf drie maanden voor het einde van uw opleiding tot arts-specialist en huisarts kan u uw erkenning aanvragen bij de Erkenningscommissie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Klik hier voor meer informatie over uw erkenningsaanvraag van een titel of bekwaamheid als arts-specialist of uw erkenningsaanvraag als huisarts.

Accreditering

Wanneer u uw erkenningsaanvraag indient, raden we u aan om uw voorlopige accreditering eveneens aan te vragen. Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatige bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen. Hier hangt een financiële beloning aan vast. U kan enerzijds verhoogde honoraria vragen voor bv. de raadpleging, anderzijds heeft u recht op het jaarlijks accrediteringsforfait. U kunt uw voorlopige accreditering aanvragen via de webtoepassing voor het beheer van de accreditering.

Als zelfstandige

Indien u als zelfstandige begint, moet u denken aan volgende formaliteiten:

 • Registreer u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  Vóór de opstart als zelfstandige bent u verplicht u te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Heeft u een vennootschap, dan moet die ook in de KBO geregistreerd zijn. Voor uw registratie in de KBO kan u een beroep doen op een sociaal verzekeringsfonds.
 • Sluit u aan bij een sociaal verzekeringsfonds
  Als zelfstandige moet u zich vóór de aanvang van de zelfstandige activiteit aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Dit kan u eveneens online in orde brengen, of aan de hand van een papieren aansluitingsformulier of via een bezoek aan een ondernemingsloket. Het sociaal verzekeringsfonds berekent en int de sociale bijdragen van zelfstandigen. Heeft u een vennootschap, dan moet u uw vennootschap ook bij een sociaal verzekeringsfonds aansluiten voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen.
 • Sluit u aan bij een ziekenfonds
  Om in orde te zijn met de ziekteverzekering is ook een aansluiting bij het ziekenfonds nodig. Indien u reeds lid bent van een ziekenfonds, meldt u best de wijziging van uw statuut.
 • Sluit een associatieovereenkomst met uw collega’s af
  Het komt er op neer om goed met uw toekomstige collega’s af te spreken hoe de samenwerking zal verlopen en dit alles neer te schrijven in een overeenkomst. Best laat u deze contracten ook nalezen door een jurist. Hiervoor kan u als lid bij (B)VAS terecht.
 • Schakel u in de wachtdienst in
 • Sluit de nodige verzekeringen af

Om meer te weten te komen over het sociaal statuut van zelfstandigen, kan u deze pagina raadplegen. U vindt er onder meer informatie over de rechten en plichten. Voor een gedetailleerd overzicht van de stappen die moeten worden ondernomen bij de oprichting van een vennootschap, kan u hier terecht. Uw ondernemingsloket kan u hierbij ook begeleiden.

Als bediende

Indien u als bediende begint (bv. in een universitair ziekenhuis) moet u volgende formaliteiten vervullen:

 • Lees uw arbeidsovereenkomst goed na
 • Sluit u aan bij een ziekenfonds
 • Sluit de nodige verzekeringen af
 • Schakel u in de wachtdienst in