Artsen-specialisten in opleiding

Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden werden recent grote stappen gezet. In 2021 werd ook een akkoord bereikt over minimale arbeidsvoorwaarden voor aso’s, met onder meer een verplichte registratie van de arbeidstijd. BVAS had een grote inbreng in deze doorbraak en noemde het bereikte akkoord een historische stap naar erkenning van het moeilijke werk van de artsen-specialisten in opleiding in de ziekenhuizen. In deze eerste fase werd hetvolgende bereikt: 

  • Een onmiddellijke stijging van het inkomen met 10%, dankzij het nieuwe budget van 30 miljoen euro. Zo’n stijging in één jaar tijd werd nooit eerder bereikt in de gezondheidszorgsector.
  • Een extra cumulatieve verhoging van het loon tot 125% voor nachtwerk en tot 150% voor zondagswerk.
  • Registratie van de werkelijke arbeidstijd door een onafhankelijke derde partij, om onmiddellijk een einde te maken aan de fraude die de sector al te lang teistert.
  • Het recht op 10 betaalde ‘wetenschappelijke dagen’ waarop de aso afwezig mag zijn voor wetenschappelijk werk, studieverlof of congressen. De opleidingskosten worden terugbetaald.
  • Gewaarborgd loon vanaf de eerste ziektedag.
  • Bescherming van de zwangere aso met vrijstelling van ziekenhuisdienst vanaf de 26e week.

Het akkoord is bovendien nog maar het begin van de belangrijke bocht die we nemen naar erkenning voor de moeilijke werkomstandigheden van de aso’s. BVAS houdt zich ter beschikking van alle artsen, al dan niet in opleiding, die de onderhandelingen voor een continue verbetering van de situatie van de aso’s willen voortzetten.

Artsen in opleiding en pas erkende artsen genieten een aanzienlijke korting op hun ledenbijdrage. Aarzel dus niet, en sluit u vandaag nog aan bij de grootste artsenvereniging van België. Samen maken we het verschil. 

Wat zijn de administratieve stappen die u moet zetten als aso? Hoe wordt uw verloning geregeld en wat kunt u best doen bij moeilijkheden tijdens uw opleiding? Het antwoord op al uw vragen vindt u hieronder. Ook een overzicht van nuttige links voor artsen in opleiding mag niet ontbreken. 

Administratieve stappen artsen-specialisten in opleiding

Artsen-specialisten in opleiding dienen een aantal administratieve stappen te zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen, tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

Sociaal statuut aso

Artsen in opleiding vallen in principe onder het sui generis statuut. Tijdens de stageperiode krijgt u een loon en een gedeelte van de sociale bescherming van werknemers waaronder ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. Wanneer u start in het sui generis statuut ontvangt u onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn. U bent echter niet beschermd tegen werkloosheid, de stage geeft geen recht op pensioen, er is geen vakantiegeld en geen dertiende maand.

Artsen-specialisten in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als arts-specialist in opleiding kan u nood hebben aan psychologische ondersteuning. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Nuttige links artsen-specialisten in opleiding

We kunnen ons inbeelden dat het handig is om een overzicht te hebben van de instanties en verenigingen die voor u als arts-specialist in opleiding van praktisch nut zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.