Nuttige links artsen-specialisten in opleiding

We kunnen ons inbeelden dat het handig is om een overzicht te hebben van de instanties en verenigingen die voor u als arts-specialist in opleiding van praktisch nut zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.

Startersgids

Vraag hier uw VAS-Startersgids voor artsen in opleiding aan. 

Visum

Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma doet u hier.

RIZIV

Via deze link komt u op de pagina's voor zorgverstrekkers van het RIZIV terecht.

Orde van Artsen

Meer info over u registreren bij de Orde van artsen vindt u hier

Andere nuttige links

e-brochure voor de arts-specialist in opleiding 

FOD Volksgezondheid 

De lijst met erkende stagemeesters kan u hier terugvinden.

Vereniging van ASO's:

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) is opgericht door de vier plaatselijke verenigingen van assistenten van de Vlaamse faculteiten geneeskunde in België die een volledige opleiding aanbieden:

  • GVA vertegenwoordigt de artsen-specialisten in opleiding van de UGent;
  • BASO vertegenwoordigt de artsen-specialisten in opleiding van de VUB;
  • A-platform vertegenwoordigt de artsen-specialisten in opleiding van de UAntwerpen;
  • LVGA vertegenwoordigt de artsen-specialisten in opleiding van de KU Leuven.

Administratieve stappen artsen-specialisten in opleiding

Artsen-specialisten in opleiding dienen een aantal administratieve stappen te zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen, tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

Sociaal statuut aso

Artsen in opleiding vallen in principe onder het sui generis statuut. Tijdens de stageperiode krijgt u een loon en een gedeelte van de sociale bescherming van werknemers waaronder ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. Wanneer u start in het sui generis statuut ontvangt u onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn. U bent echter niet beschermd tegen werkloosheid, de stage geeft geen recht op pensioen, er is geen vakantiegeld en geen dertiende maand.

Artsen-specialisten in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als arts-specialist in opleiding kan u nood hebben aan psychologische ondersteuning. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.