Artsen-specialisten in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als arts-specialist in opleiding kan u nood hebben aan psychologische ondersteuning. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Psychologische hulp:

Voor allerhande psychologische hulp kan u terecht bij:

ARTS IN NOOD
Telefonisch op het gratis nummer 0800 23 460 (tussen 9u en 17u op werkdagen)
Via e-mail naar info@artsinnood.be
Via het contactformulier op de website www.artsinnood.be/neem-contact

DOCTORS4DOCTORS
Voor meer informatie kan u terecht op de website van D4D.
Via e-mail naar info@doctors4doctors.be
Via de website www.doctors4doctors.be

Veiligheid van artsen

U kan als arts geconfronteerd worden met verschillende vormen van agressiviteit en agressie – verbaal en/of fysiek – die zelfs uw leven in gevaar kunnen brengen.

De FOD Volksgezondheid heeft in samenwerking met diverse organisaties een brochure uitgewerkt waarbij ook algemene preventietips worden gegeven. U vindt deze tips terug op www.besafe.be.

In het geval u slachtoffer zou worden van agressie of criminaliteit doe dan zeker aangifte bij de politie.

De Nationale Raad van de Orde van Artsen heeft een nationaal meldpunt van agressie tegen artsen opgericht. U  wordt dan gevraagd om via een document elke vorm van geweld – verbaal, psychologisch of fysiek – te melden via www.ordomedic.be/nl/aanmeldingsformulier-agressie.

Administratieve stappen artsen-specialisten in opleiding

Artsen-specialisten in opleiding dienen een aantal administratieve stappen te zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen, tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

Sociaal statuut aso

Artsen in opleiding vallen in principe onder het sui generis statuut. Tijdens de stageperiode krijgt u een loon en een gedeelte van de sociale bescherming van werknemers waaronder ziekte en invaliditeit, ouderschapsverlof en kinderbijslag. Wanneer u start in het sui generis statuut ontvangt u onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn. U bent echter niet beschermd tegen werkloosheid, de stage geeft geen recht op pensioen, er is geen vakantiegeld en geen dertiende maand.

Nuttige links artsen-specialisten in opleiding

We kunnen ons inbeelden dat het handig is om een overzicht te hebben van de instanties en verenigingen die voor u als arts-specialist in opleiding van praktisch nut zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.