Conventie '24

De onderhandelingen voor een akkoord artsen-ziekenfondsen 2024 zijn van start gegaan, in een erg moeilijke budgettaire context. De akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen – ook wel conventies genoemd –  komen tot stand na onderhandelingen in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) op basis van een door de overheid toegekend budget. Ze worden voor een periode van één of twee jaar afgesloten en leggen de tarieven en de terugbetaling van medische zorg vast en de verdeling van de indexmassa.

Algemene Raad keurt budget 2024 goed: de ontmanteling van de medische zorg gaat voort

De Algemene Raad van het RIZIV, waarin de artsen geen stemrecht hebben, keurde vandaag, 16 oktober 2023, het begrotingsvoorstel voor 2024 goed met 15 stemmen voor bij 5 onthoudingen van de werkgeversorganisaties. Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut werd weerhouden. Voor nieuwe medische initiatieven is er geen geld. De ontmanteling van de medische zorg gaat voort zowel in de eerste als in de tweede lijn, op de geestelijke gezondheidszorg na.