BVAS hekelt 'intimiderende' registratieprocedure RIZIV voor conventiestatus artsen

Wanneer u gedeeltelijk geconventioneerd was in 2023 en u voor het nieuwe akkoord wil deconventioneren, wordt u eerst gevraagd om uw conventiestatus van gedeeltelijk geconventioneerd arts te (her)bevestigen.

In het kader van deze registratie wordt u via ProGezondheid gevraagd om uw conventiestatus als gedeeltelijk geconventioneerd te (her)bevestigen voor de periode tussen 01.01.2024 (de startdatum van het nieuwe akkoord) en de dag waarop u ervoor kiest om uw conventiestatus te wijzigen naar niet-geconventioneerd. Daarna kan u uw weigering registreren die ingaat vanaf de datum van vandaag of een datum in de toekomst.

Het RIZIV geeft twee redenen voor deze nieuwe vraagstelling:

  • ten eerste kan er geen retrospectieve weigering worden geregistreerd,
  • en ten tweede willen ze ervoor zorgen dat de gegevens up-to-date blijven door een expliciete herbevestiging te vragen van het toetredingsschema.

Volgens BVAS is deze nieuwe vraagstelling juridisch overbodig, aangezien de wetgeving al voorziet in het behoud van de conventiestatus van de betrokken arts van het vorige akkoord tot de datum van de weigering tot toetreding tot het nieuwe akkoord. BVAS beschouwt deze extra vraagstelling eerder als intimiderend en vraagt om deze af te schaffen.

Artsen die willen deconventioneren, kunnen deze extra vraag invullen zonder gevolgen, en ze hoeven zich niet afgeschrikt te voelen.
De mogelijkheid om volledig te deconventioneren blijft bestaan onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Al dan niet conventioneren?

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2024-2025 werd afgesloten op 19 december 2023 en is op 5 februari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ​Vanaf de publicatie heeft u 30 dagen, dus tot uiterlijk 6 maart 2024, om u via ProGezondheid te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren. 

Maar wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren en hoe pakt u dit aan?

Nieuw akkoord: supplementenverbod uitgesteld en beperkt tot 'behartenswaardige' patiënten

De discussie over het supplementenverbod bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming is in het voordeel van BVAS beslecht. Het verbod is uitgesteld tot 2025 en zal alleen gelden voor een prioritaire groep patiënten met beperkte inkomsten. Dat staat in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-25 dat in de nacht van 19 op 20 december 2023 gesloten werd voor een periode van twee jaar. Het nieuwe akkoord bevat een pakket substantiële maatregelen voor huisartsen.

Algemene Raad keurt budget 2024 goed: de ontmanteling van de medische zorg gaat voort

De Algemene Raad van het RIZIV, waarin de artsen geen stemrecht hebben, keurde vandaag, 16 oktober 2023, het begrotingsvoorstel voor 2024 goed met 15 stemmen voor bij 5 onthoudingen van de werkgeversorganisaties. Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut werd weerhouden. Voor nieuwe medische initiatieven is er geen geld. De ontmanteling van de medische zorg gaat voort zowel in de eerste als in de tweede lijn, op de geestelijke gezondheidszorg na.