Sociaal statuut haio

Het sociaal statuut van de huisartsen-in-opleiding is een sui generis statuut. Door dit statuut genieten de haio’s een beperkt aantal sociale voordelen van bedienden. We vermelden ook de sociale voordelen die niet opgenomen werden in het sociaal statuut van de haio’s.

Het sociaal statuut van de huisartsen-in-opleiding is een sui generis statuut. Door dit statuut genieten de haio’s een beperkt aantal sociale voordelen van bedienden. Naast een vaste maandelijkse opleidingsvergoeding voorziet dit statuut ook in sociale bescherming op het gebied van ziekteverlof, kraamgeld, moederschapsverlof en moederschapsvergoeding, kinderbijslag, arbeidsongevallen, invaliditeit en omstandigheidsverlof.

Sociale voordelen die niet opgenomen werden in het sociaal statuut van de haio’s, zijn o.m. werkloosheidsuitkeringen, wettelijke pensioenopbouw, eindejaarspremie, vakantiegeld, ouderschapsverlof, palliatief verlof, vergoeding woon-werkverkeer, minimumloon, maaltijdvergoeding en onkostenvergoeding. De verschillende waarborgen gelden zolang u deelneemt aan de opleiding.

Voor de haio’s is de vzw SUi de interuniversitaire organisatie die is opgericht om de sociaalrechtelijke administratie en het uitbetalen van de opleidingsvergoedingen aan de Nederlandstalige haio’s te regelen.

Administratieve stappen huisartsen in opleiding

Van huisartsen in opleiding (HAIO's) wordt verwacht dat ze een aantal administratieve stappen zetten, gaande van een stageplaats vastleggen, zich inschrijven bij de Orde van Artsen en een RIZIV-nummer aanvragen tot het indienen van een stageplan en een stagerapport. Hieronder zetten we alles op een rijtje.

Huisartsen in opleiding: wat bij moeilijkheden ?

Als huisarts in opleiding kan u nu eenmaal in een conflictsituatie met uw praktijkopleider belanden. Ook psychologische ondersteuning kan nuttig zijn. En wat te doen als u geconfronteerd wordt met agressie en geweld? Hieronder vindt u alle nuttige links.

Nuttige links huisartsen in opleiding

We dachten dat het nuttig zou zijn om voor de huisartsen in opleiding een overzicht te presenteren van de instanties en verenigingen die van praktisch nut kunnen zijn. Hieronder vindt u de relevante instanties met hun webadres.