Dossier: vaccinatie door apothekers

Vaccinatie door apothekers: een dossier dat voor BVAS gevoeliger ligt, is amper denkbaar. Toen de apothekers in 2020 lobbyden om het coronavaccin in hun apotheken te mogen toedienen, zogenaamd om de werkdruk bij huisartsen te verlichten, had BVAS dit al als een bijzonder slecht idee weggezet. BVAS ging dus van meet af aan in het verzet tegen de maatregel. In dit dossier blikken we terug op de open brieven die we schreven, de standpunten die we innamen en de acties die we op het getouw zetten.

 

Image

Dit 'dossier in de kijker' is een reconstructie van de standpunten die we het voorbije jaar over vaccinatie door apothekers hebben ingenomen.  

Toen in oktober 2021 een voorontwerp van wet van minister Vandenbroucke opdook dat apothekers de machtiging verleende om in hun officina het coronavaccin voor te schrijven en toe te dienen, was voor BVAS het hek van de dam:

Apothekers de toelating geven om in hun apotheek te vaccineren, houdt ernstige gezondheidsrisico’s in voor de bevolking. Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden."

"Omwille van het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is die snel kan diagnosticeren en behandelen. Een apotheker heeft die competenties niet en een korte spoed-opleiding tot vaccinator zal daar weinig aan veranderen. Het is overigens zeer de vraag wat die zogenaamde opleiding voorstelt.”

Daarmee was de toon meteen gezet.

Miskenning

In de loop van 2021 ontstond bij huisartsen een diepe frustratie over het Covid-19-beleid waarin ze amper een rol konden spelen. Zou het niet eenvoudiger zijn de huisartsen mee te laten vaccineren? Zij kennen hun risicopatiënten en weten het best hoe ze twijfelende patiënten kunnen overtuigen. Waarom niet de eenvoudige en reeds bestaande structuur van huisartspraktijken gebruiken om de vaccinatie een boost te geven, was een veelgehoorde klacht.  Dr. Luc Herry drukte het op als volgt uit: “De artsen hebben het gehad met de denigrerende manier waarop de regering hen systematisch miskent, . Ze zijn meer en meer gedegouteerd over slechte regeringsbeslissingen waarover ze niet eens gehoord werden.”

Irrationeel en ongezond

Het gevoel dat de regering huisartsen liet stikken, bleef echter en verergerde nog toen het RIZIV communiceerde dat huisartsen in hun eigen praktijk geen patiënten tegen Covid-19 mogen vaccineren tenzij tijdens een raadpleging die om een andere medische reden plaatsvindt.  We citeren de website van het RIZIV:

  • “Als de vaccinatie tegen covid-19 gebeurt tijdens een raadpleging in de spreekkamer van de arts die werd gepland om een andere reden (bv. griepvaccinatie, regelmatige controle bij chronische patiënten, …) kan de arts de raadpleging aanrekenen.”
  • “Gebruik hiervoor de gebruikelijke nomenclatuurcode voor een raadpleging. U kunt een anti-Covid vaccinatie niet factureren zoals een vaccinatie georganiseerd in een vaccinatiecentrum, mobiel team of zorginstelling. Wil uw patiënt zich laten vaccineren tegen Covid-19 zonder verdere reden voor raadpleging, verwijs dan door naar een vaccinatiecentrum in de buurt.”

Als artsen geen raadpleging mogen aanrekenen als ze alleen een patiënt tegen Covid-19 vaccineren terwijl apothekers de vaccinatie wel mogen aanrekenen, komen we in een volstrekt irrationele en ongezonde regeling terecht, was het oordeel van BVAS. Redenen te over dus om in een open brief aan premier Alexander De Croo en vice-premier Frank Vandenbroucke aan te dringen om het voorontwerp van wet per direct in te trekken.

Het verzet van BVAS ging verder dan persmededelingen en open brieven:

  • Eind december 2021 pakten we uit met de online betoging #GeenStem om het brede ongenoegen over het gevoerdeCovid-19-beleid zichtbaar te maken. De actie sloeg aan en uiteindelijk sloten 5.000 artsen zich aan bij het protest dat op 4 januari 2022 culmineerde in een mediatieke blitzactie voor het kabinet van Frank Vandenbroucke.
  • In mei 2022 voerden we ook juridisch de daad bij het woord. Het bestuursorgaan van BVAS besliste om een gerechtelijke procedure te starten en de wet van Frank Vandenbroucke  aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.

Klik op de linken hieronder om onze integrale standpunten te downloaden.

De berichten zijn chronologisch gerangschikt van oud (boven) naar nieuw (onder).