Samenwerking andere beroepen

Dossier: vaccinatie door apothekers

Vaccinatie door apothekers: een dossier dat voor BVAS gevoeliger ligt, is amper denkbaar. Toen de apothekers in 2020 lobbyden om het coronavaccin in hun apotheken te mogen toedienen, zogenaamd om de werkdruk bij huisartsen te verlichten, had BVAS dit al als een bijzonder slecht idee weggezet. BVAS ging dus van meet af aan in het verzet tegen de maatregel. In dit dossier blikken we terug op de open brieven die we schreven, de standpunten die we innamen en de acties die we op het getouw zetten.