2022-23

Het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen trad in voege op 1 januari 2022 en heeft een looptermijn van 2 jaar. Een belangrijk punt is de hervorming van de nomenclatuur. Parallel daarmee worden ook de financiering van de ziekenhuizen en de afhoudingen op de erelonen herbekeken.

Andere krachtlijnen:

  • Het tarief voor de raadpleging wordt op 30 euro gebracht, een punt waar BVAS sterk op aangedrongen heeft.
  • Het verhoogde GMD voor chronische patiênten geldt vanaf 2022 voor de leefstijdsklasse van 30 tot 85 jaar.
  • Voor startende artsen komt er  vanaf begin 2020 een bijzondere GMD-starterspremie
  • De regeling voor tele- en videoconsultatie wordt definitief uitgewerkt. Op uitdrukkelijke vraag van BVAS geldt de regeling alleen mits er een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is.

 

Vorige akkoorden

Het kan interessant zijn om ook de inhoud van vroegere akkoorden artsen-ziekenfondsen erop na te pluizen.

Via de linken hieronder kunt u de meest recente akkoorden downloaden.