Ziekenhuizen verhogen eenzijdig supplementen op artsenerelonen en incasseren zelf integraal het verschil

15 december 2017

Meer en meer Belgische ziekenhuizen beslissen eenzijdig om de ereloonsupplementen te verhogen en de extra inkomsten integraal te incasseren. 

Image

De BVAS reageert geschokt op berichten in de media over de malaise in het ziekenhuishuis CHR de La Citadelle in Luik. Om uit de rode cijfers te geraken, besliste de ziekenhuisdirectie om de ereloonsupplementen met 50% te verhogen en de extra inkomsten volledig in eigen zak te steken.  

Ziekenhuizen worden door de overheid structureel ondergefinancierd en gaan dus op zoek naar andere financieringsbronnen. Hun strategie is al jarenlang dezelfde: artsen aanzetten om hogere supplementen te vragen aan patiënten in eenpersoonskamers zodat de ziekenhuizen meer kunnen afromen. Soms beslissen ziekenhuizen zonder enige inbreng van de artsen unilateraal over een verhoging van de artsensupplementen, die de ziekenhuizen dan integraal inpikken.

In andere gevallen, zoals in het CHR de la Citadelle in Luik werd de verhoging van de supplementen op eenpersoonskamers door de strot van de medische raad geduwd. Volgens de RTBF(1) en andere media beslisten de ziekenhuisbeheerders van la Citadelle om een deficit van 12 miljoen euro op de begroting te compenseren door een afvloei van personeel en een verhoging van de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers met 50%. Het supplementenplafond voor de artsen verschuift daardoor van 200 naar 250%. De artsen hebben daar geen euro extra door.

Het deficit van CHR La Citadelle is een indirect gevolg van het Publifinschandaal. Nadat het Waals Gewest de jaarrekening van Publifin niet goedkeurde, verloren de gemeenten inkomsten uit dividenden. Wellicht zag het intercommunaal ziekenhuis La Citadelle daardoor de geldstroom uit de aangesloten gemeenten teruglopen. Het zo ontstane deficit op de begroting moet nu gecompenseerd worden door besparingen oap personeelskosten en via extra inkomsten: de 50% verhoging op ereloonsupplementen. Van een domino-effect gesproken!

In de discussie over de supplementen regeert de hypocrisie. De BVAS aanvaardt niet langer dat het steevast de artsen zijn die in het dossier van de supplementen geculpabiliseerd worden. Temeer daar de BVAS in de onderhandelingen voor een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen een standstill bepleit op het vlak van de supplementen. De ziekenhuizen dringen aan op een uitbreiding. Ook om die reden blijft de BVAS aandringen op medebeheer door artsen in de nog op te richten ziekenhuisnetwerken.

Dezelfde hypocrisie viert ook hoogtij bij sommige ziekenfondsen, die nooit nalaten de artsen met de vinger te wijzen. Nochtans beheren ze zelf meerdere ziekenhuizen  of hebben er adviseurs. Wat te denken vb. van het universitair ziekenhuis Saint-Luc (UCL) dat volgens Solidaris(2) in de top tien van de duurste ziekenhuizen staat met een gemiddelde van 208% ereloonsupplementen. Met medeweten van Jean Hermesse, die niet alleen lid is van de raad van beheer van Saint-Luc maar tevens ook heftige tegenstander van supplementen als Algemeen secretaris van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. 

Dr. Jacques de Toeuf                                                                        Dr. Marc Moens

Ondervoorzitter BVAS                                                                       Voorzitter BVAS

 

 

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.