Vraag van ziekenhuizen naar retrocessie van de Riziv-conventiepremie van de ASO’s krijgt een njet van BVAS

13 september 2023

Vorige week bracht de krant De Specialist een recente brief van de Brusselse H.U.B. (Hôpital Universitaire de Bruxelles dat Erasme, Bordet en HUDERF overkoepelt) ter sprake waarin aan de betrokken beroepsbeoefenaars werd gevraagd om de onlangs ingevoerde Riziv-conventiepremie terug te betalen aan het ziekenhuis. Die laatste is bedoeld om bepaalde kosten van geconventioneerde zorgverleners te compenseren. Deze brief zorgde voor verontwaardiging bij de Délégation des Médecins Francophones en Formation (DeMeFF), de Franstalige tegenhanger van VASO. BVAS wil hen volledig steunen.

Image
stheto

In desbetreffende brief van de Brusselse H.U.B. aan haar artsen stond dat deze premies bedoeld waren om kosten te compenseren en dat ze daarom volledig dienden betaald te worden aan de instelling die de kosten daadwerkelijk had gemaakt. De brief nodigde artsen, met inbegrip van ASO’s, uit om het bankrekeningnummer van hun werkgever te registreren via het ProSanté-portaal.

Laten we niet vergeten dat de premie oorspronkelijk bedoeld was om de energiekosten te dekken en dat het om een éénmalige betaling ging. Daarna werd deze structureel, bedoeld om volledige conventionering aan te moedigen. Deze premie heeft dus niets meer te maken met een compensatie voor energiekosten, en er is dan ook  geen reden meer voor ziekenhuizen om deze bedragen te claimen.

"Wat de uitbetaling van deze premie betreft, is het wel zo dat het Riziv deze mogelijkheid vermeldt op haar informatiepagina, maar dit dient het voorwerp te zijn van ‘interne akkoorden’ alvorens een dergelijke retrocessie kan overwogen worden. Een dergelijke bepaling is echter niet opgenomen in de overeenkomsten met de HUB", meldde De Specialist.

Terwijl de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, ondertussen een genuanceerde reactie heeft gegeven, wijst BVAS erop dat de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit duidelijk bepaalt dat ASO’s de premie zullen blijven ontvangen, ongeacht de voorwaarden die gelden voor ambulante prestaties van artsen, zoals de activiteitsdrempel.

Verworven recht

"Als we dit Koninklijk Besluit volgen, zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van deze premie voor ASO’s vervuld omdat ze gelijkgesteld zijn aan het vereiste activiteitsniveau. ASO’s hoeven geen ambulante prestaties aan te rekenen. Dit is een verworven recht. Voor BVAS is het dus duidelijk dat ziekenhuizen geen retrocessie kunnen vragen op deze premie", aldus dr. Johan Blanckaert, BVAS-voorzitter. 

Hij voegt eraan toe: "De bedragen worden rechtstreeks door het Riziv uitbetaald op de bankrekening die door de ASO opgegeven wordt. We raden hen dan ook aan om hun eigen bankrekeningnummer op te geven en niet dat van het ziekenhuis.

Dr. Johan Blanckaert

Voorzitter van ABSyM-BVAS

 

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.