Vandenbrouckes geschenk aan de huisartsen is niets meer dan zand in de ogen strooien

26 maart 2024

Dit weekend kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trots aan dat hij "opnieuw investeert in een pakket maatregelen om huisartsen en huisartsenpraktijken te ondersteunen". Dit zijn praatjes in aanloop naar de verkiezingen, niet alleen naar de huisartsen maar ook naar de bevolking toe, repliceert BVAS.

Image
Jos

"Er wordt 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in de financiering van huisartsenpraktijken en hun verloning, gespreid over vier maatregelen", zo staat in het persbericht van Frank Vandenbroucke. BVAS kan dergelijke misleidende communicatie niet zomaar aan zich voorbij laten gaan!

BVAS wijst erop dat de betreffende vier maatregelen werden onderhandeld in verschillende werkgroepen tussen artsen en ziekenfondsen, om finaal te resulteren in het akkoord artsen-ziekenfondsen: het “Medicomut-akkoord 2024-2025": 16,7 miljoen voor extra personeel ter ondersteuning van de huisartsen (reeds in de begroting van 2023 opgenomen en dienden nog te worden aangewend); 2,26 miljoen om jonge huisartsen in opleiding meer te oriënteren naar huisartsarme regio’s; 9,12 miljoen om het beschikbaarheidshonorarium voor wachtdiensten te verdubbelen en 2,44 miljoen om de opvolging van chronische patiënten beter te financieren.

Voor alle duidelijkheid: de ondersteuningsbudgetten werden enerzijds gevonden door een deel van de index te reserveren en anderzijds door maatregelen uit het budget voor "appropriate care".

Het is dan ook te gemakkelijk van minister Vandenbroucke om enerzijds te beweren dat het om een nieuwe investering in de huisartsenpraktijk gaat, aangezien dit budget reeds voorzien was in het Medicomut-akkoord 2024-2025, en anderzijds dat het een pakket steunmaatregelen van zijn kabinet zou zijn. Deze maatregelen zijn het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen artsen en ziekenfondsen, niets meer en niets minder..

BVAS wijst er ook op dat de evolutie van de medische honoraria aanzienlijk achterophinkt in vergelijking met de sectoren van de gezondheidszorg in het algemeen: tussen 2019 en 2024 stegen de medische honoraria met 29%, terwijl alle andere gezondheidszorgsectoren samen een stijging van 45% lieten optekenen.

Tot slot laten we onderstrepen dat de door de minister aangekondigde extra investering van 25 miljoen euro, voor huisartsen in eerstelijnspsychologische zorg, om hun samenwerking met psychologen in hun praktijken te versterken, niet naar de huisartsen zal gaan.

Dr. Jos Vanhoof, BVAS bestuurder

Dr. Luc Herry, BVAS ondervoorzitter

Dr. Johan Blanckaert, BVAS voorzitter

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.