Persbericht BVAS/BVR naar aanleiding van het arrest 56/2024 van het Grondwettelijk Hof

16 mei 2024

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en de Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) namen kennis van het arrest van 16 mei 2024 van het Grondwettelijk Hof.

 

Image
scanner

Het Hof sprak zich uit over de vraag om een verbod te schorsen om ereloonsupplementen aan te rekenen voor o.a. CT- en NMR-scans bij niet-gehospitaliseerde patiënten op werkdagen tussen 8u en 18u en/of als het dringend is. Die supplementen mogen trouwens enkel aangerekend worden mits de consent van de patiënt.

Het Hof schorst het verbod niet. De BVAS en de BVR betreuren dit, doch vertrouwen erop dat het verbod in een volgende procesfase vernietigd zal worden. Het verbod zorgt immers voor als maar langere wachttijden. Immers, de tijdsloten zijn beperkt, op duurdere momenten personeel inzetten wordt beknot, investeren in AI wordt te duur, … De pineut is de patiënt omdat die minder snel gediend kan worden; en dat is nefast voor de volksgezondheid.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter van BVAS

Dr. Tom De Beule, voorzitter van de BVR

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.