Persbericht: BVAS klaagt onmenselijke behandeling Dr. Djalali aan in open brief aan Iraanse ambassadeur

16 januari 2018

Het nieuws dat de gezondheidstoestand van Dr Ahmadreza Djalali, onze Iraanse collega en gastdocent aan de VUB, snel achteruitgaat, is zorgwekkend. Ronduit choquerend is dat hem de toegang tot medische hulp geweigerd wordt.

Image

Brussel, 16 januari 2018

 

Het nieuws dat de gezondheidstoestand van Dr Ahmadreza Djalali, onze Iraanse collega en gastdocent aan de VUB, snel achteruitgaat, is zorgwekkend. Ronduit choquerend is dat hem de toegang tot medische hulp geweigerd wordt.

 

De BVAS stuurde vandaag opnieuw een open brief naar de Iraanse ambassadeur in ons land, om te protesteren tegen deze mensonwaardige situatie. Een paar citaten uit deze brief:

 

“Na de eerdere terdoodveroordeling van Dr Djalali, die ondanks massaal protest nog steeds niet werd herroepen, is de weigering om hem de nodige medische hulp te bieden andermaal een grove schending van de mensenrechten.”

 

“Wij wensen U vriendelijk te herinneren aan onze brief van 31 oktober 2017 waarin wij uitdrukkelijke steun verleenden aan de humanitaire acties ten voordele van Dr. Djalali. Wij drongen toen aan op de onmiddellijke vrijlating van onze collega. Tal van medische organisaties, wetenschappers en universiteiten van over de hele wereld deden dezelfde oproep.”   

 

“Meer dan ooit blijft de BVAS onvoorwaardelijk achter de eis staan om Dr. Djalali onmiddellijk in vrijheid te stellen. In afwachting dringen wij erop aan dat onze collega onmiddellijk alle nodige medisch zorg verleend wordt.”

 

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.