Persbericht BVAS: Donkere wolken boven onderhandelingen voor nieuw akkoord

21 november 2017

BVAS eist lineaire indexering artsenhonoraria in 2018
Voor de BVAS, het grootste artsensyndicaat, is de lineaire indexering van de honoraria een zeer belangrijke voorwaarde om een nieuw akkoord af te sluiten. 

Image

BVAS eist lineaire indexering artsenhonoraria in 2018

Voor de BVAS, het grootste artsensyndicaat, is de lineaire indexering van de honoraria een zeer belangrijke voorwaarde om een nieuw akkoord af te sluiten. Het voorstel tot selectieve indexering dat op tafel ligt, is dus een donkere wolk boven de onderhandelingen. De BVAS ziet nog twee andere donkere wolken hangen: het regelmatig uitvallen van eHealth systemen voedt het wantrouwen van de artsen in de informatisering van de gezondheidzorg. En de hervorming van de accreditering mag voor de BVAS in geen geval op een besparing uitdraaien.  


In de vergadering van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (medicomut) van maandag 13 november legde de BVAS als eis op tafel dat de indexering van de artsenhonoraria in 2018 lineair moet gebeuren. Op de indexmassa van 149,62 miljoen euro moeten de artsen 35,86 miljoen inleveren. Het bedrag van 113,76 miljoen euro dat overblijft, moet dienen om alle erelonen met 1,277% te indexeren. Een alternatief voorstel van Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, om bepaalde verstrekkingen met 1,5% te indexeren en andere verstrekkingen helemaal niet, is onaanvaardbaar voor de BVAS.

 

De BVAS blijft aandringen om de invoegetreding van het verplicht elektronisch voorschrift te laten samenvallen met het verplicht gebruik van het EMD in 2020. Maar het probleem is veel breder dan alleen het elektronisch voorschrijven. De hele informatisering van de gezondheidszorg loopt niet zoals het hoort: eHealth, MyCareNet vallen regelmatig uit. Dat is niet alleen zeer ergerlijk maar voedt ook het wantrouwen in de digitalisering van het systeem. Zolang de overheid geen Service Level Agreement (SLA) van 99,9% kan garanderen voor elk element in het systeem, zal het wantrouwen blijven. Als de SLA bv slechts 99 % zou zijn, spreken we over drie tot vier dagen per jaar dat de servers uitliggen. Dat is onwerkbaar.

 

De hervorming van de accreditering is een derde donkere wolk boven een eventueel nieuw akkoord. Ook hier neemt de BVAS een duidelijk standpunt in. De medicomut zal een onderzoek doen naar de verschillen in honoraria voor de raadpleging van geaccrediteerde specialisten en voor medisch-technische verstrekkingen. De BVAS verzet zich tegen elk voorstel waarin de uitvoering van de hervorming van de accreditering uitdraait op een besparing. De BVAS zal evenmin een aanslag op bewezen kwaliteit dulden. 

 

Dr. Marc Moens

Voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.