Open brief aan de Algemene Raad van het RIZIV

10 oktober 2023

Op 2 oktober keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV met meerderheid (14 stemmen inclusief AADM) tegen minderheid (5 stemmen BVAS-KARTEL) de voorstellen “budget 2024” goed om aan de evaluatie van de Algemene Raad van het RIZIV voor te leggen. In deze context richtte BVAS gisteren een brief aan de voorzitter van de Algemene Raad, dr. Marc Justaert.

 

Image
blanckaert

De structurele enveloppe van 100 miljoen toekennen volgens een jaarlijks wijzigende criteria en volgens het humeur van de VI’s (verzekeringsinstellingen of mutualiteiten) is het einde van het overlegmodel. Het leidt de aandacht af van het teniet gaan van de groeinorm van 2% die absoluut nodig is om de gezondheidszorg draaiende te houden.

BVAS houdt er aan de Algemene Raad én de Overheid te vragen om alle middelen die kunnen gerecupereerd worden binnen de logica van de 2% groeinorm te brengen tot deze ingevuld is en sectoriële overeenkomsten toe te laten binnen het overlegmodel om zo tot passende voorstellen te komen die de patiënt het best dienen.

Appropriate care die nu van overheidswege gefnuikt is, kan voor de sector van de artsen verder gezet worden in overleg met de VI’s en het RIZIV, mits het volledige bedrag geherinvesteerd wordt in de sector, zoals adequaat gebeurde in de medicomut-akkoorden van zowel 2021 als 2022.

De co-creatie heeft laten zien wat bedoeld wordt met co-governance:
‘een ezel stoot zich geen 2x aan dezelfde steen’.

Aldus Prof. Constantinus Politis, lid bestuursorgaan BVAS, en Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

U kan de volledige open brief van BVAS t.a.v. de Algemene Raad hieronder raadplegen:

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.