Nieuwe brochure “Succesvol stoppen of afbouwen van uw artsenpraktijk” nu beschikbaar!

30 november 2023

Heeft u de beslissing gemaakt om uw artsenpraktijk af te bouwen of stop te zetten? Wenst u uw carrière een nieuwe wending te geven door van start te gaan in een bediendenstatuut? Of bent u misschien door omstandigheden (medische redenen, ontslag, …) verplicht uw activiteiten - voorlopig - stop te zetten? In al deze situaties rijzen er tal van praktische en financiële vragen. Uw activiteit als zelfstandig arts verminderen of stopzetten is immers een grote stap die een grondige voorbereiding en begeleiding vergt. I.s.m. haar partners Vandelanotte en Liantis brengt het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, om die reden een brochure uit om artsen een leidraad te bieden bij het afbouwen van hun medische activiteit.

Image
Infobrochure VAS november 2023_002

De media berichten het voortdurend: de bevolking vergrijst. Bij de artsenpopulatie is dat niet anders. Kijkend naar haar leeftijdspiramide zien we dat meer dan de helft van de artsen ouder is dan 50 jaar. De komende jaren kan dus een grote uitstroom van artsen verwacht worden.

Het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, ontvangt veel vragen van ouder wordende collegae m.b.t. hun eindeloopbaan, zoals ‘Wat doe ik met mijn medische dossiers?’, ‘Hoe lang moet ik de getuigschriften voor verstrekte hulp bewaren?’, ‘Moet ik mijn aansprakelijkheidsverzekering nog behouden?’, etc. Werkt u als zelfstandige, dan dient u bovendien zelf alle administratieve formaliteiten te regelen, alsook de nodige instanties te verwittigen.

Anderzijds kan het ook zijn dat u uw medische activiteit niet volledig wenst stop te zetten, maar wel denkt aan afbouwen. Of dat u binnenkort wel de pensioenleeftijd bereikt, maar nog onveranderd actief wenst te blijven.

Ook jongere collega’s die een carrièreswitch wensen te maken of meer tijd willen besteden aan hun gezin of privéleven, worstelen met talrijke vragen.

Als artsensyndicaat zijn we ervan overtuigd dat de kwaliteit van zorg in belangrijke mate afhangt van het welzijn van de arts. Artsen kunnen alleen het beste van zichzelf geven als ze zich ‘goed in hun vel’ voelen, lichamelijk maar ook psychisch. Daarom is het voor ons cruciaal dat alle artsen hun praktijk kunnen afstemmen op hun organisatorische behoeften en hun familiale situatie.

Met deze brochure willen we een houvast bieden aan de artsen die om welke reden dan ook hun praktijk (tijdelijk) wensen af te bouwen of te beëindigen. Het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, maakt u wegwijs in de formaliteiten, uw sociale rechten en fiscale verplichtingen. U leest er alles over in een nieuwe praktische gids “Succesvol afbouwen of stopzetten van uw artsenpraktijk” die in samenwerking met Liantis en Vandelanotte tot stand kwam. Zo vangt u met een gerust gemoed een nieuwe fase in uw leven aan.

Image
Infobrochure VAS november 2023

De infobrochure kan voor 49 euro (incl. btw) online worden aangevraagd.

Voor leden van het Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, is deze infobrochure gratis verkrijgbaar.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.