Lever flacons coronavaccin aan huisartsen en betaal vaccinatieconsultatie terug

14 februari 2022

Doof voor de herhaalde verzoeken van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), weigert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog steeds hardnekkig om huisartsenpraktijken te voorzien van flacons met vaccin tegen het coronavirus.

Image
Les médecins généralistes sont obligés de suspendre leurs consultations pour se rendre en personne aux points de livraison où un horaire leur est imposé.

Huisartsen zijn verplicht hun consultaties op te schorten om persoonlijk naar de afleverpunten te gaan waar hen een uurrooster wordt opgelegd. Die verplichting wordt opgelegd door het FAGG.

Het RIZIV is erin geslaagd om aan deze verplichting van het FAGG  nog een verbod toe te voegen. Het is voor huisartsen verboden om terugbetaling te vragen van een consultatie die uitsluitend gewijd is aan de vaccinatie tegen het coronavirus.

Alles lijkt dus georganiseerd om vaccinatie tegen het coronavirus door huisartsen te verhinderen, terwijl een communicatiecampagne hun patiënten uitnodigt om zich te laten vaccineren.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vraagt dat de flacons met zes doses anti-coronavaccin worden afgeleverd bij de huisartsenpraktijken die daar om vragen.

BVAS vraagt tevens dat de consultaties die gewijd zijn aan de anti-corona vaccinatie worden terugbetaald zoals dat ook het geval is voor consultaties die gewijd zijn aan andere vaccinaties.

De arts die vaccineert, beheert ook het EMD van de patiënt en grijpt zo nodig in om verdere zorg, follow-up of voorlichting te regelen

Dokter Luc Herry, BVAS-voorzitter

Dokter Marc Moens, VAS-voorzitter

Dokter Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS

Dokter David Simon, BVAS-beheerder

De arts die vaccineert, beheert ook het EMD van de patiënt en grijpt zo nodig in om verdere zorg, follow-up of voorlichting te regelen

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.