Hoe ziet u als arts de rol van het ziekenfonds in de toekomst?

2 februari 2024

Kasper Hoobergs, student Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan de KU Leuven, schrijft zijn masterthesis over ‘de rol van het ziekenfonds vanuit artsenperspectief’. Met een online enquête peilt hij naar de inzichten van artsen over de huidige en toekomstige rol van de ziekenfondsen.

Image
enquête invullen

"De enquête heeft als doel het perspectief van artsen over de rol van ziekenfondsen te achterhalen," staat er in de inleiding bij de enquête.

"Aangezien de ziekenfondsen een grote speler vormen binnen de gezondheidszorg, wordt er getracht na te gaan of deze ook aan een revisie onderworpen dienen te worden."

Om de scope van het onderzoek niet te ver uit te breiden wordt enkel het artsenperspectief bevraagd. Zodoende kan er een duidelijke artsenvisie geformuleerd worden, met als uiteindelijke doel het opstellen van een SWOT-analyse, luidt het.

In deze fase van zijn onderzoek is Hoobergs op zoek naar artsen die de tijd willen nemen om zijn vragenlijst in te vullen.  "Door de vragenlijst in te vullen, kan ik een empirisch onderzoek uitvoeren.

 

De vragen richten zich op:

  • de huidige taak van het ziekenfonds
  • concurrentie
  • de rol van de overheid
  • de rol van private spelers
  • financiering van de ziekteverzekering
  • scope van verplichte ziekteverzekering
  • de rol van de vrijwillige ziekteverzekering
  • de rol van ziekenfondsen in de toekomst

Deelnemen aan de enquête kan tot eind februari '24 via deze link.

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.