Er staat geen rem op de uitbreidingsdrift van de apothekers

14 december 2023

Het memorandum voor de verkiezingen ’24 van de apothekersbond APB is ontnuchterende lectuur voor wie dacht dat het allemaal nog wel meevalt met de apothekers die het takenpakket van de artsen willen inpikken. BVAS neemt aanstoot aan de lijst met voorstellen om de bevoegdheden van de apothekers uit te breiden. Het is welletjes geweest. Trop is te veel.

Image

De lobbymachine van de apothekers draait deze week op volle toeren. ‘Vaccineren tegen griep door de apotheker: we blijven doorgaan!” klonk het dinsdag triomfantelijk in een infoflash die de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) rondstuurde. Aanleiding was de beslissing van de ministerraad om de toestemming voor apothekers om te vaccineren tegen griep te verlengen tot eind december 2024.

Een dag later volgde het memorandum aan de regering met daarin maar liefst 36 voorstellen van de APB “om ons gezondheidszorgsysteem te versterken door het potentieel van officina-apothekers volledig te benutten”.

De apothekers vragen de regering om in de komende legislatuur “verder in te zetten op dat potentieel van de officina-apothekers en hen nieuwe zorgtaken toe te vertrouwen, die complementair zijn aan het huidige zorgaanbod, maar die het ook verder zullen versterken en veerkrachtiger maken.”

Enkele nieuwe zorgtaken die de APB claimt:

  • Uitbreiden van de testbevoegdheden van de apotheker via onder andere Point-of-Care Testing naar andere aandoeningen waar testing een meerwaarde kan bieden, bv. met het oog op het voorkomen van antibiotica-resistentie;
  • Uitbreiden en verduurzamen van de vaccinatiebevoegdheden van de apotheker voor griep en andere vermijdbare ziekten;
  • Uitbreiden van de voorschrijfbevoegdheden (met recht op terugbetaling voor de patiënt) van de apotheker. De tekst vermeldt het autonoom verlengen van chronische therapieën en het geprotocolleerd voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen tegen eenvoudige aandoeningen zoals niet-recidiverende cystitis;
  • De apotheek als toegangspoort tot de gezondheidszorg erkennen en (forfaitair) subsidiëren in het kader van bevolkingsonderzoeken (kankerscreening), sensibilisatie-campagnes, etc. … ondersteund door population health management en datadriven algoritmes.

Voor BVAS is de maat nu helemaal vol. We roepen de politici op om niet mee te gaan in deze zoveelste demarche van de APB die erop gericht is het takenpakket van de arts te fragmenteren en zijn coördinerende rol te ondergraven. Als de apothekers nog zo veel tijd over hebben om al die extra taken erbij te nemen, kan dat alleen maar betekenen dat ze voor hun huidige takenpakket de voorbije jaren overgefinancierd werden. Hoog tijd dus om paal en perk te stellen aan de ongebreidelde ‘uitbreidingsdrift’ van de apothekers.

 

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

Dr. Jos Vanhoof, bestuurslid BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.