Dubbel onthaal in wachtposten verder gefinancierd

31 januari 2023

Het pleidooi van BVAS voor een correcte financiering van de huisartsenwachtposten is niet in dovemansoren gevallen. Het dubbel onthaal wordt verder gefinancierd bij wijze van ‘crisismaatregel’. BVAS slaagde er ook in om uitstel te verkrijgen voor de functionele samenwerkingsverbanden. Ze worden pas ingevoerd vanaf 2025.

Image
Johan Blanckaert

De medicomut boog zich gisteren over een nota met ‘werkpistes’ voor de indexering van de wachtposten. Voor 2022 komt het erop neer dat de dossiers van de wachtposten die voor dat jaar een budgetverhoging hebben aangevraagd voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen opnieuw geanalyseerd worden. Via een one shot op het budget van 2022 zal een verhoging a rato van de aanvaarde reële kosten toegekend worden.

Wat 2023 betreft, belooft het RIZIV voor salarissen, huur en nutsvoorzieningen twee  kostenberekeningen te maken: een eerste met een verhoging van 2% voor de indexoverschrijding van november 2022 en een tweede met een verhoging van twee keer 2% voor de indexoverschrijding van november en de vermoedelijke indexoverschrijding van april 2023.

Er komt ook een regeling voor het ‘dubbel onthaal’. Tot eind vorig jaar kregen de wachtposten die twee onthaalmedewerkers inschakelden de kosten terugbetaald via een apart Covid-budget. Dat kon niet meer vanaf januari 2023. Het RIZIV is nu wel bereid om de dubbele onthaalfunctie te blijven vergoeden bij wijze van ‘crisismaatregel’.

De kostprijs bedraagt 7.275,90 euro voor een periode van 16 weken. Wachtposten met meer dan 20.000 patiëntencontacten per jaar komen in aanmerking voor 32 weken financiering, met een budget van 14.551,79 euro. De wachtposten kunnen deze budgetten naar eigen inzicht verdelen.

BVAS verkreeg ook uitstel van de functionele samenwerkingsverbanden. De startdatum verschuift naar 1 januari 2025.

Dr. Johan Blanckaert

1733 vanaf juni 2024

Het RIZIV gaf ook gehoor aan de vraag van BVAS om de functionele samenwerkingsverbanden niet zoals voorzien in 2023 in te voeren. Het centraal oproepnummer 1733, dat noodzakelijk is voor de triage van patiënten, zal tegen juni 2024 operationeel zijn. De startdatum voor de functionele samenwerkingsverbanden verschuift naar 1 januari 2025.

BVAS is tevreden met het bereikte resultaat ten voordele van de wachtposten en de huisartsen die erin werken. Ons persbericht van 25 januari jl. en onze brief aan de medicomut-voorzitter, waarin we aandrongen op een correcte financiering van de wachtposten,  hebben hun doel niet gemist.

Dr. Johan Blanckaert, voorzitter BVAS

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.