Deel 3 van onze kiescampagne: 'BVAS. Probeer maar eens zonder'

8 maart 2023

De medische verkiezingen zijn in aantocht. Voor BVAS het perfecte moment om eens achterom te kijken. Wat hebben onze syndicale inspanningen opgeleverd? Vandaag gaan we de derde week van onze kiescampagne in met andermaal 3 realisaties die zonder BVAS onmogelijk waren.

Image
Vrouwelijke arts met mondmasker

Maakt u zich zorgen over de uitholling van uw beroep? Denkt u dat uw toekomst als beoefenaar van een vrij beroep in het gedrang komt?

U kan ervan op aan dat onze onderhandelaars er alles aan doen om uw belangen te verdedigen.

De syndicalisten van BVAS zijn verantwoordelijke professionals met een grote expertise. Ze hebben voeling met de bekommernissen en verwachtingen op het terrein. Het is geen toeval dat BVAS het best capteert wat er onder het medisch korps leeft.   

Onze onderhandelaars boeken ook resultaten in ‘kleine dossiers’ die op het eerste gezicht banaal lijken, maar een grote impact hebben op uw dagelijks functioneren.

In onze reeks van 20 realisaties staat de teller nu op 9. 

 

 

Onze realisaties tot dusver:

1. Behoud van betaling per prestatie

2. Medische raad versterkt

3. Vrijstelling van btw

4. Correct gebruik telegeneeskunde

5. Nieuw statuut voor ASO’s

6. Medisch geheim beschermd

7. Werkveld van huisarts bewaakt

BVAS bewaakt grondig het werkveld van de artsen en verzet zich tegen elke vorm van legalisering van onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het overhevelen van typische huisartsentaken, zoals vaccinatie, naar andere zorgberoepen draagt bij tot de uitholling en devaluatie van het artsenberoep.

BVAS put alle juridische middelen uit om de vaccinatie in handen van de huisartsen te houden. De apothekers hebben het weliswaar voor elkaar gekregen dat ze mogen vaccineren, maar door toedoen van BVAS blijft hun vaccinatierecht beperkt tot vaccins tegen Covid. Het oorspronkelijke wetsontwerp zette de deur open voor een uitbreiding naar andere vaccins. Dat die bepaling is weggevallen, is zonder meer de verdienste van BVAS.

Mocht BVAS niet consequent oppositie hebben gevoerd, dan zouden apothekers zonder voorschrift een behandeling kunnen verlengen of de posologie aanpassen. Het zou hen eveneens toegestaan zijn om behandelingen te initiëren die tot nu toe onderworpen zijn aan het voorschrift door een arts.

Dankzij BVAS blijft het vaccinatierecht van de apothekers ook beperkt in de tijd. De uitzonderlijke ‘relaxatie’ van de wet in pandemie-tijden is wettelijk verankerd in de tijd. BVAS ziet erop toe dat de vervaldatum van deze tijdelijke maatregel niet ‘stoemelings’ verlengd wordt.

BVAS. Probeer maar eens zonder

8. Evenwichtige tariefakkoorden

Dankzij BVAS worden evenwichtige tariefakkoorden afgesproken én bewaakt. Tariefakkoorden zijn synoniem voor toegankelijkheid, kostenbeheersing en tariefzekerheid voor de patiënt. De (de)conventiegraad is een barometer die aangeeft of de afgesproken tariefgrenzen voor de artsen aanvaardbaar zijn. We beperken ons niet enkel tot het sluiten van akkoorden, we kijken er ook nauwlettend op toe dat ze correct worden uitgevoerd. Eénzijdige ingrepen worden door ons tijdig herkend en aangepakt.

De notie van conventie en  deconventie maakt inherent deel uit van het akkoordenstelsel. Voor BVAS gaat het om een gelijkwaardige keuze tussen twee systemen die elk hun voor- en nadelen hebben. Dat u die keuze in eer en geweten voor uzelf kunt blijven maken, is essentieel voor het vrije beroep van arts dat BVAS consequent verdedigt.

Vandaar dat wij ons schrap zetten tegen elke poging van minister Vandenbroucke om die keuze irrelevant te maken door conventietarieven op te leggen aan niet-geconventioneerden. De inzet is niet meer of minder dan de toekomst van ons geneeskundig model en het vrije beroep van arts. Als het van de andere artsensyndicaten zou afhangen, dan krijgt de minister vrij spel om zijn ideologisch model op te leggen aan alle artsen. 

BVAS. Probeer maar eens zonder

9. Elektronische verificatie van patiënt

Het hoeft niet altijd over de grote ideologische dossiers te gaan. Onze onderhandelaars zetten zich met dezelfde energie in om resultaten te boeken die op het eerste gezicht minder belangrijk lijken, maar die wel een grote impact hebben op uw dagelijkse praktijk.

Stelt u zich even voor dat u de identiteit van uw patiënt bij elke consultatie of huisbezoek moet verifiëren, en dus niet jaarlijks of om de twee jaar zoals nu. Verpleegkundigen bijvoorbeeld zijn verplicht om het eID in te lezen bij elk patiëntencontact. Wist u dat de ziekenfondsen en het RIZIV dezelfde verplichting ook aan de artsen willen opleggen? Ze ijveren er al jaren voor.

BVAS heeft dit verplicht ‘kaartlezen’ bij elke consultatie of huisbezoek resoluut geweigerd. We hebben u de herhaling van tientallen keren dezelfde onzinnige handeling per dag bespaard. Daarbij komt nog dat niet elke patiënt zijn ID op zak heeft. Denk aan kinderen van gescheiden ouders bijvoorbeeld. En wat als een identiteitskaart gestolen is of niet meer geldig? 

Onze impact manifesteert zich ook in ‘kleine’ realisaties die misschien vanzelfsprekend lijken. Wellicht hebt u er nooit bij stilgestaan dat er onderhandelingen aan te pas kwamen.

Een kleine moeite voor BVAS betekent voor u een wereld van verschil.

BVAS. Probeer maar eens zonder

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.