Controleer of u geldig kan stemmen bij de medische verkiezingen in juni

3 maart 2023
Image
Arts kijkt iets na

De medische verkiezingen bepalen welke artsensyndicaten vertegenwoordigd zijn in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) en de andere overlegorganen van het RIZIV. Eerst moet u zelf nagaan of u al dan niet stemgerechtigd bent!

Wat zijn de medische verkiezingen en wat is de kiezerslijst?

Artsen kunnen in juni hun vertegenwoordigers kiezen in de organen van het RIZIV. Alle artsen met een actief RIZIV-nummer kunnen dan een stem uitbrengen. U moet echter wel op de officiële kiezerslijst staan, opgemaakt door het RIZIV. Vergissingen zijn niet uitgesloten en dus doet u er goed aan om te controleren of u wel op deze lijst staat.

 

Wanneer kan u nagaan of u stemgerechtigd bent?

Sinds 1 maart 2023 kan u nagaan of u al dan niet kan stemmen voor de medische verkiezingen 2023. U heeft nog tot en met 15 maart 2023 de tijd om dit te controleren en eventueel te corrigeren. Doe het vandaag nog!

Hoe kan u nagaan of u stemgerechtigd bent?

Via de toepassing “verificatie van de kiezerslijst” kan u controleren of uw naam correct op de lijst is vermeld. Check ook of het kiescollege en de de taalrol kloppen. 

Wat kan u doen indien u niet op de kiezerslijst staat?

Mocht uw naam er niet in staan, dan kunt u t.e.m. 17 maart 2023 een klacht indienen via aangetekende brief:

RIZIV, DGV – Medische verkiezingen
T.a.v. De leidend ambtenaar Daubie Mickaël
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

Waarom is dit voor u belangrijk?

Zonder artsensyndicaten beslist de overheid zelf welk gezondheidsbeleid wordt gevolgd. Aan de hand van uw stem bepaalt u dus wie de artsen vertegenwoordigt in de verschillende overlegorganen van het RIZIV en kan u de organisatie van de gezondheidszorg mee sturen. Stem dus zeker in juni voor BVAS.

Het overzicht van onze verkiezingscampagne vindt u onder 'Verkiezingen'23'

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.