BVAS-persbericht: Wanneer eindelijk adequate veiligheidsmaatregelen voor huisartsen?

19 augustus 2016

We vernemen dat opnieuw een huisarts slachtoffer werd van een aanslag op zijn leven door een patiënt, ditmaal in het Brusselse. 

Brussel, 19 augustus 2016

 

We vernemen dat opnieuw een huisarts slachtoffer werd van een aanslag op zijn leven door een patiënt, ditmaal in het Brusselse. We kenden enkele jaren geleden al een laffe moord op een vrouwelijke huisarts in het Waals Gewest, recent nog op een Vlaamse collega in een meer landelijk milieu en nu een levensgevaarlijke messteek op een collega in het Brusselse Gewest.

 

De BVAS poogt al jarenlang de veiligheid van (huis-) artsen beter te beschermen. Jammer genoeg worden we ook al jaren van het kastje naar de muur gestuurd.  Niet alleen onze ingewikkelde staatsstructuur is daar de oorzaak van maar ook het gebrek aan belangstelling van dit probleem vanwege de politieke instanties.

 

Het herinnert ons aan de vaders en moeders van verkeersslachtoffers die vallen omdat een plaatselijke overheid veel te lang heeft gewacht om verkeerslichten te plaatsen of andere beschermende maatregelen te nemen voor zwakke weggebruikers: er moeten eerst voldoende doden vallen vooraleer de (bevoegde) politiek overheid in actie schiet. 

 

Federale, Gemeenschaps- en lokale overheden moeten samen een coherent plan uitwerken waardoor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, en zeer in het bijzonder de huisartsen, beter beschermd worden. Zoals in het verleden wil de BVAS daar actief aan meewerken. 

 

De raad van bestuur van de BVAS biedt zijn steun aan aan het slachtoffer en aan zijn beproefde familie.

 

Dr. Marc MOENS

Voorzitter

Over BVAS

Wij staan voor een vrije geneeskunde met een betaalmodel waarin de vergoeding per prestatie de hoofdmoot blijft, aangevuld met forfaits. In de huisartsgeneeskunde bvb. verdedigen we alle praktijkvormen en niet alleen de multidisciplinaire groepspraktijken zoals de concurrenten.

De solowerkende huisarts heeft zijn plaats en moet niet verdrongen worden.

Wat specialisten betreft verdedigen we ook de vrijgevestigde (extramurale) specialisten die in een praktijk buiten het ziekenhuis werken.